Kennisbank

Vitaliteitsonderzoek

‘De recreatiesector is zeer vitaal in de regio Arnhem/Nijmegen’.

Dat is de conclusie van een grootschalig Vitaliteitsonderzoek uitgevoerd door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR). De resultaten vormen een basis voor beleid waar overheden en ondernemers hun aanbod kunnen versterken.

Open het Vitaliteitsonderzoek Interview met de projectleider over het onderzoek

‘Over vijf jaar hebben we in de regio een vitale sector voor recreatie, die aansluit bij de vraag en bijdraagt aan de (basis)voorzieningen en leefbaarheid in de kernen’. Dit is één van de ambities die is uitgesproken in de Regionale Agenda 2022 van de Groene Metropoolregio. Om daar te komen is onderzocht hoe vitaal de sector op dit moment is’ aldus Marleen Hegeman (Speerpuntcoördinator Duurzaam Toerisme bij de Groene Metropoolregio).

Het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op het aanbod van verblijfsrecreatie en dagrecreatie in zestien gemeenten in de Groene Metropoolregio, en heeft een respons van 156 bedrijven (52%), waarvan 80 in de dagrecreatie en 76 in de verblijfsrecreatie. Alle deelnemende bedrijven hebben een vragenlijst ingevuld en zijn persoonlijk bezocht.

Vraag en aanbod 

Het onderzoek gebruikt de Leefstijlvinder ontwikkeld door Marketresponse. Deze Leefstijlvinder heeft zeven leefstijlen ontwikkeld welke inzicht geven in het gedrag, waarden en behoeften van recreanten en toeristen op basis van psychologische en sociologische kenmerken.

In de verblijfsrecreatie is er voor de verbindingszoeker het meest aantrekkelijk aanbod, gevolgd door de harmoniezoeker en rustzoeker. Het aanbod voor deze groepen beslaat in totaal 70% van het onderzochte aanbod. De overige groepen, en dan vooral de stijl -en avontuurzoeker, vinden relatief juist minder aanbod.

De dagrecreatie is qua kleuring meer divers dan de verblijfsrecreatie en dus minder eenzijdig. Hier zien we het meeste aanbod voor de plezier- en verbindingszoekers, op de voet gevolgd door de harmonie- en inzichtzoekers. Het aanbod voor de rust-, stijl- en avontuurzoeker is het minst omvangrijk.

Hoe vitaal is de sector?

Het overgrote merendeel van de dagrecreatie en verblijfrecreatie bedrijven is vitaal, slechts 14% is niet vitaal. Het onderhoud, de eigentijdsheid, het ondernemerschap en de online marketing zijn gemiddeld genomen goed. Ook wordt er veel geïnvesteerd.

De aandachtspunten liggen met name bij het kiezen van een specifiekere doelgroep, waar veel bedrijven nog niet heel bewust mee bezig zijn. De energiekosten en algehele inflaties baart veel ondernemers zorgen en heeft invloed op het bedrijfsresultaat. Ook is het lastig geschikt personeel te vinden. 

Wat kunnen overheden en ondernemers met het onderzoek?

Het onderzoek geeft een goed beeld van het aanbod en de kwaliteit van de dag -en verblijfsrecreatie sector. Je ziet dat de vraag onderhevig kan zijn aan trends en dat het aanbod hier niet altijd even snel op kan inspelen. Dit heeft mede te maken met regelgeving, bestemmingsplannen en vergunningen. Meer flexibiliteit kan helpen.

Tevens blijft de uitdaging om de beschikbare ruimte in de regio te verdelen. De inzichten uit dit onderzoek helpen om middels beleid sturing te geven aan de invulling van de beschikbare ruimte en specifieke initiatieven binnen de dag -en verblijfrecreatie te stimuleren.

Het onderzoek helpt de gemeenten acties te formuleren bij bepaalde aandachtgebieden. Denk hierbij aan het stimuleren van ondernemerschap, begeleiding bij verduurzaming, personele uitdagingen, toegankelijkheid etc. Deze adviezen zijn meegenomen in het rapport.

Bekijk hier verschillende factsheets: