Actueel

De recreatie sector is zeer vitaal in de regio Arnhem/Nijmegen

  • Actueel
  • De recreatie sector is zeer vitaal in de regio Arnhem/Nijmegen
Datum: 24 mei 2023

‘De recreatie sector is zeer vitaal in de regio Arnhem/Nijmegen’, dat is de conclusie van een grootschalig vitaliteitsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, met als projectleider Jan Jaap Thijs. De resultaten vormen een basis voor beleid waar overheden en ondernemers hun aanbod kunnen versterken.

Open het Vitaliteitsonderzoek

Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?
‘Over vijf jaar hebben we in de regio een vitale sector voor recreatie, die aansluit bij de vraag en bijdraagt aan de (basis)voorzieningen en leefbaarheid in de kernen’. “Dit is een van de ambities uitgesproken in de Regionale Agenda 2022”, vertelt Marleen Hegeman (werkend bij de Groene Metropoolregio en de Gemeente Arnhem). “Om daar te komen moeten we eerst in kaart brengen hoe vitaal de sector nu is, en welk beleid kan helpen bij een toekomstbestendige sector.”

Janjaap Foto

Wat is er onderzocht?
Jan Jaap legt uit dat binnen het onderzoek is gekeken hoe vraag en aanbod van dag -en verblijfsrecreatie zich verhouden. “Op basis van een doelgroep segmentatie, de zogenaamde Leefstijlvinder, gebaseerd op waarden en karakterkenmerken van de consument, is dit in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de vitaliteit van de sector door bij 156 organisaties de kwaliteit van de huidige situatie en het toekomstperspectief in kaart te brengen”.

‘En, hoe divers is het aanbod in onze regio’, vragen we Jan Jaap?
“Over het algemeen zien we een divers aanbod in de regio, er is voor iedereen wat te doen. Maar, we zien ook een relatief overaanbod voor de groep harmonie -en verbindingszoekers. Dat zijn groepen die gezellige dingen met elkaar willen doen; ze zoeken vermaak, maar het hoeft niet te spannend. Dit overaanbod zorgt voor meer concurrentie. De avontuur -en stijlzoeker heeft uit minder aanbod te kiezen, zij zijn op zoek naar meer bijzondere of avontuurlijke ervaringen. Hier liggen kansen.”

Wat zag je specifiek bij ondernemers?
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat, alhoewel veel ondernemers dat al goed doen, veel andere ondernemers moeite hebben een specifieke doelgroep keuze te maken. Het is belangrijk om goed te weten wat je doelgroep nodig heeft en je aanbod hier op af te stemmen. Een doelgroep formuleren vanuit demografische gegevens is vaak niet voldoende, kijk juist naar de belevenis die iemand zoekt. Families kunnen ook op zoek zijn naar avontuur, deze bedien je anders dan families die op zoek zijn naar gemak. Ook andere aspecten zoals duurzaamheid en online marketing zijn niet altijd even makkelijk voor ondernemers.

Wat kunnen gemeenten met het onderzoek?
Het onderzoek geeft gemeenten een goed beeld van welk aanbod er is en wat de kwaliteit daarvan is. Je ziet dat vraag soms onderhevig is aan trends en dat het aanbod hier niet altijd even snel op kan inspelen. Dit heeft mede te maken met regelgeving, bestemmingsplannen en vergunningen. Meer flexibiliteit kan helpen.

Tevens blijft de uitdaging om de beschikbare ruimte in de regio te verdelen. De inzichten uit dit onderzoek helpen om middels beleid sturing te geven aan de invulling van de beschikbare ruimte. Hiermee kan je specifieke initiatieven binnen de dag -en verblijfrecreatie stimuleren.

Als laatste helpt het onderzoek de gemeenten acties te formuleren bij bepaalde aandachtgebieden. Denk hierbij aan het stimuleren van ondernemerschap, begeleiding bij verduurzaming, personele uitdagingen, toegankelijkheid etc. Deze adviezen zijn meegenomen in het rapport.

Jouw advies voor ondernemers en overheden?
Lees het onderzoek en bekijk de regionale resultaten. Worden de juiste doelgroepen aangesproken middels het aanbod, en waar kunnen overheden middels beleid, regelgeving en kennisdeling ondernemers helpen. Benader de doelgroep vanuit de beleving die zij zoeken, hier zijn verschillende gratis tools voor die ondernemers eenvoudig verder kunnen helpen (zoals www.leefstijlvinder.nl en www.ruimteenvrijtijd.nl).

Bekijk hier verschillende factsheets:


Gerelateerd nieuws