• Kennisbank
  • Flexwonen in Renkum, Rozendaal en Zevenaar

Kennisbank

Flexwonen in Renkum, Rozendaal en Zevenaar

Flexwonen lijkt een goede maatregel om een deel van de woningnood snel op te lossen. Toch blijkt het in de praktijk voor gemeenten soms lastig om mee te werken aan het bouwen van huizen op een tijdelijke locatie. In de aanvragen voor de Flexpool Woondeal zagen we deze worsteling terug. In dit artikel meer over flexwonen en de Flexpoolprojecten in Renkum, Rozendaal en Zevenaar.

Fixen we de woningnood met flexwonen?

De woningcrisis in Nederland betekent: er moeten meer huizen bij en de huizenprijzen moeten omlaag. Flexwoningen zijn daarbij een belangrijk onderdeel van de oplossing. De flexibiliteit van deze woningen moet ervoor zorgen dat ze sneller neer kunnen worden gezet dan vaste woningen. Maar waarom bouwen we ze dan nog niet? Het is de perfecte oplossing totdat alle woningbouwprojecten van de grond zijn gekomen.

Flexwonen heeft ook beperkingen

Er zitten ook beperkingen aan flexwonen. Middelen, infrastructuur en ambtenaren die ook hard nodig zijn in de vaste woningbouw zijn ook nodig bij flexwoningen. Geen flexwoningen bouwen en op huidige voet doorgaan is in ieder geval niet de oplossing. Laten we die balans gaan zoeken en zo een stapje vooruit doen in deze oververhitte woningmarkt. Wat is hiervoor nodig?

Aan de slag met flexwonen!

Locaties vinden voor flexwoningen is stap 1. Elke gemeente heeft nog plek voor tijdelijke woningen. Een goede participatiestrategie is stap 2. Laat mensen zien waarom je bepaalde locaties hebt gekozen en waarom andere locaties wegvallen. Ga vervolgens het gesprek aan, stel randvoorwaarden en maak de urgentie duidelijk en inzichtelijk.

Voorbeelden uit de regio

Binnen de Flexpool lopen er momenteel drie projecten rondom flexwonen. Zowel Renkum, Zevenaar als Rozendaal hebben een aanvraag bij de Flexpool ingediend.  

Zevenaar

Gemeente Zevenaar is met hulp vanuit de Flexpool bezig met het opstellen van een gezamenlijke visie. Dit gebeurt met woningcorporaties en de verschillende domeinen vanuit de gemeente (sociaal en fysieke/ruimtelijke ordening). Die visie bestaat uit de beoogde doelgroepenmix, het flexwoon-concept, het exploitatiemodel en de afwegingen die leiden tot de locatiekeuze. Naast het opstellen van een gedragen visie wordt gewerkt aan een concreet plan van aanpak om uiteindelijk 30 flexwoningen te realiseren.

Rozendaal

De gemeente Rozendaal is de kleinste gemeente van de regio, maar wil graag haar steentje bijdragen aan de Woondeal en ook betaalbare woningen realiseren. Aangezien Rozendaal omringd wordt door Natura2000-gebied, is het moeilijk om geschikte locaties voor woningbouw te vinden. Gertjan Wolleswinkel en Jessica Klop hebben vanuit de Flexpool de gemeente Rozendaal geholpen om inzichtelijk te maken welke kansen er wel liggen voor betaalbare huisvesting. Hierbij zijn 30 locaties geïnventariseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de mogelijkheden voor flexwonen. Er is een afwegingskader opgesteld voor het toevoegen van betaalbare woonruimte in Rozendaal.

Renkum

Gemeente Renkum is in januari 2023 begonnen met het maken van een ontwikkelstrategie voor 100 flexwoningen. Met behulp van een compacte locatiescan wordt in beeld gebracht waar ruimtelijk de kansen liggen. Ook met corporaties en ontwikkelaars wordt afgestemd waar concrete mogelijkheden liggen, hoe er moet worden samengewerkt en welke criteria men wil gebruiken. Zo gaat iedereen direct concreet aan de slag om de (flex)woningbouw te versnellen.

Ook hulp van de Flexpool?

Heb jij in jouw gemeente ook knelpunten rondom flexwonen? Of heb je een andere aanvraag in het kader van de Flexpool? Neem dan contact op met coördinator Inge Janssen of kijk op Flexpool - Groene Metropoolregio.

Meer weten?

Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie gaven de Flexpool-experts van Arcadis en Over Morgen een presentatie over flexwonen.