Kennisbank

Behoefte aan flexwonen blijft stijgen: 3 tips die helpen

De maatschappij wordt dynamischer, maar de huidige woningmarkt sluit daar niet of nauwelijks meer bij aan. De behoefte aan flexwonen groeit namelijk enorm en krijgt gelukkig ook steeds meer de aandacht vanuit de politiek. De volgende 3 tips helpen bij het goed opzetten en uitvoeren van flexibel wonen.

Tip 1: ga voor de juiste (kostendekkende) prijs

Flexwonen kent een breed scala aan doelgroepen. Van studenten en arbeidsmigranten tot expats en mensen die net uit een verbroken relatie komen. Vaak hebben zij huurtoeslag nodig om wonen betaalbaar te maken. Pas daarom het huurniveau aan op de doelgroep. Zo mag voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag, de huur niet hoger zijn dan 414,02 euro. Voor een kostendekkende exploitatie is bij een huur het maximale investeringsniveau ongeveer 70.000 euro.

Tip 2: stuur op bijpassende contracten

Bij flexwonen hoort doorstroming en flexibele overeenkomsten. Sturen op deze tijdelijke aard kan door de contractduur te beperken, te verhuren op basis van de Leegstandswet of te verhuren ‘naar aard van korte duur’ (toegepast in logiesvoorzieningen voor arbeidsmigranten). Belangrijk hierbij is het perspectief dat bewoners hebben op vervangende woonruimte na afloop van die huurperiode. Zo besloten al veel gemeenten om de al opgebouwde wachttijd voor reguliere woonruimte niet te laten vervallen bij het aanvaarden van een flexoplossing met een tijdelijk contract.

Tip 3: bouw actief aan community building

In woonprojecten waar mensen met diverse achtergronden samen wonen, voorzieningen delen en dat ook nog eens relatief kort doen, is altijd enige vorm van regulering en toezicht nodig. Om dit beheer soepel te laten verlopen en deze projecten te laten slagen, is actief werken aan community building aan te raden. Ook om bijvoorbeeld vluchtelingen sneller te laten integreren en om mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven. Een vorm van community building is zelfbeheer door bewoners, met de hulp van specialisten. Geef de kosten hiervan direct een serieuze plek in de businesscase.

Meer tips

Onze contactpersonen in de Groene Metropoolregio A-N met expertise over het onderwerp flexwonen zijn: Samantha Volgers bij de gemeente Arnhem, Henk van Ramshorst bij de gemeente Nijmegen en Wim van Veelen bij de provincie Gelderland.

Meer praktische tips en lessen uit de praktijk over flexwonen? Lees dan het rapport ‘Aan de slag met flexwonen!’.