• Kennisbank
  • Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren

Kennisbank

Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren

Vaak is er onvoldoende ruimte om binnenstedelijk extra parkeerplaatsen te ontwikkelen bij woningbouwprojecten. Hoge parkeernormen zorgen voor sterke vertraging of zelfs frustratie van woningbouw. Bij lage parkeernormen kan er een hoge parkeerdruk ontstaan. Om de woningbouwopgave te realiseren, met behoud van bereikbaarheid en leefbaarheid, is het nodig met meer maatwerk en flexibiliteit om te gaan met parkeernormen. Deze handreiking helpt gemeenten op weg.

Naar Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren