• Actueel
  • Werkbezoek minister Bruins Slot aan regio Arnhem-Nijmegen in teken Regio Deal
Datum: 11 oktober 2022

Actueel

Werkbezoek minister Bruins Slot aan regio Arnhem-Nijmegen

Minister Bruins Slot (BZK) bracht op 10 oktober een bezoek aan de regio Arnhem-Nijmegen, als onderdeel van een werkbezoek aan Gelderland. De Groene Metropoolregio, The Economic Board en de provincie werken samen aan een voorstel voor een nieuwe Regio Deal. Deze Regio Deal moet zorgen voor de aanpak van belangrijke opgaven en de verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners (brede welvaart).

Werkbezoek Minister Bruins Slot Aan Regio Arnhem Nijmegen In Teken Regio Deal

Bezoek Arnhem Oost

Minister Bruins Slot ging tijdens het bezoek in Arnhem in Presikhaaf University het gesprek aan met jeugdwerkers, hulpverleners, ondernemers, onderwijsinstellingen en studenten. Uit onderzoek blijkt dat de brede welvaart in de regio Arnhem-Nijmegen al jaren afneemt. Daarnaast is er een toename van 'afgehaakte' inwoners in bepaalde wijken. Presikhaaf University, een centrum voor jongeren, helpt jongeren in de wijk hun talenten en interesses te ontwikkelen, om ze vooruit te brengen in de maatschappij. De minister sprak onder andere met een van de oprichters van Presikhaaf University, een jongerenwerker die zelf uit de wijk komt, net als de andere begeleiders.

Minister Bruins Slot:

“Ik ben echt onder de indruk van wat ik vanmiddag heb gehoord en gezien. De mensen van Presikhaaf University maken het verschil in het leven van jongeren. Daardoor kunnen ze hun talenten ten volle benutten. En ook mooi om te zien dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar zo goed weten te vinden. Ze zijn niet alleen bezig met hun eigen vernieuwing, maar dragen ook bij aan hun omgeving - de mensen voor wie we het doen.”

Gezonde groene groei

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland werken dus aan een voorstel voor een Regio Deal met het Rijk. Deze Regio Deal is gericht op een ‘gezonde groene groei’ door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken.
Burgemeester gemeente Arnhem, voorzitter The Economic Board en bestuurslid Groene Metropoolregio Ahmed Marcouch: “In Arnhem Oost hebben wij de minister laten meemaken hoe sociale innovatie werkt, met een sterke wijkbeweging die onze opgroeiende generatie draagt en waardeert.”
Grote ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen in de regio kunnen, door innovatie, energiecapaciteit opslaan in een batterij. De restcapaciteit van deze energie wordt vervolgens gedeeld met de naast gelegen woonwijken. Technologische innovatie in de regio Arnhem-Nijmegen kan ervoor zorgen dat de zorgketen korter wordt. Hierdoor is er minder personeel nodig, waardoor de zorgkosten dalen.
Deze voorbeelden, die als projecten en programma’s worden opgenomen in de Regio Deal, zorgen voor groei van de brede welvaart in de regio.

Indiening Regio Deal

Het voorstel voor de Regio Deal wordt uiterlijk 15 november officieel ingediend bij het Rijk. Gisteren ontving de minister al een symbolische aankondiging van de Regio Deal ‘gezonde groene groei’.