Actueel

Snelle fietsroutes zorgen voor meer fietsers

  • Actueel
  • Snelle fietsroutes zorgen voor meer fietsers
Datum: 24 januari 2022

Snelle fietsroutes zorgen voor een toename van het aantal fietsers. Deze stijging is voor een deel is toe te schrijven aan nieuwe fietsers die voorheen de auto pakten. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goed om te weten, want als regio blijven we werken aan meer en betere fietspaden. Met als doel dat meer mensen de fiets nemen om snel, veilig en comfortabel van bijvoorbeeld huis naar werk te reizen.

De universiteit onderzocht het effect van snelle fietsroutes in Gelderland op de groei van het aantal fietsgebruikers. De onderzoekers analyseerden telgegevens van de vele fietspaden en vergeleken ook andere gegevens. Het doel van de studies was te beoordelen in hoeverre investeringen in deze fietsroutes daadwerkelijk bijdragen aan een toename van het fietsgebruik. In de eerste studie is gekeken naar het gebruik van de routes: leidde de aanleg van hoogwaardige fietsroutes tot een groei van het fietsverkeer. In de tweede studie is bestudeerd of de aanleg van een snelle fietsroutes leidt tot een gedragsverandering om te kiezen tussen de auto of de fiets. Er is gekeken in welke mate de realisatie van snelle fietsroutes de kans vergroot dat personen de fiets pakken en de auto laten staan.

Autonome ontwikkelingen waardoor er meer fietsers zijn

Voor beide studies geldt dat waargenomen veranderingen in gebruik of verplaatsingsgedrag niet zomaar toe te schrijven zijn aan de realisatie van snelle fietsroutes. De verandering kan ook het gevolg zijn van autonome groei, bijvoorbeeld veroorzaakt door de opkomst van snellere (elektrische) fietsen, toenemende files of de bouw van een nieuwe woonwijk in de omgeving van een snelle fietsroute. 

Conclusie: aanleg fietsroutes vergroot fietsgebruik

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat snelle fietsroutes zorgen voor een toename in het gebruik en dat deze stijging voor een deel is toe te schrijven aan nieuwe fietsers die voorheen de auto pakten. De Radboud Universiteit onderzocht ook de populariteit van fietsen bij mensen met een lage sociaaleconomische status in een wijk die grenst aan een snelle fietsroute. Om zo meer inzicht te krijgen in hoe verschillende doelgroepen aankijken op het gebruik van de fiets. Woon-werkfietsers en studerende fietsers zijn namelijk al vaker onderzocht. De bredere studie helpt beter toe te werken naar een fietsinfrastructuur voor iedereen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen uit het onderzoek richten zich op drie aspecten van de ontwikkeling van hoogwaardige fietsroutes:

  1. Aantrekkelijkheid (integratie in de omgeving, gericht op positieve beleving) zodat zowel fietsers op de route als mensen uit de de omgeving de meerwaarde van de route ervaren en de route positief ervaren.
  2. Veiligheid (ten opzichte van ander verkeer en verkeer op de hoogwaardige fietsroute).
  3. Fietscomfort (breedte, vlakheid en stroefheid van het wegdek).

De beide onderzoeksrapporten zijn op te vragen bij fiets@gelderland.nl.

Snel, veilig en comfortabel fietsen

In onze regio ligt inmiddels ruim 70 km aan snelle fietsroutes routes die snel, veilig en comfortabel zijn voor fietsers. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen legt samen met provincie en gemeenten nieuwe snelle fietsroutes aan om fietsers nog beter te faciliteren. De opening van het MaasWaalpad tussen Nijmegen en Cuijk anderhalf jaar geleden is daar een mooi voorbeeld van. 

Ook de komende jaren blijven we werken aan meer en betere fietspaden in de regio. Met als doel dat meer mensen de fiets nemen om snel, veilig en comfortabel van bijvoorbeeld huis naar werk te reizen. Zo verminderen we het autoverkeer en dus de CO2-uitstoot. Meer fietsers is ook beter voor de bereikbaarheid van de regio.

Glad asfalt

Snelle fietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen waarop je sneller, veiliger en comfortabel kunt fietsen. Een snelle fietsroute heeft glad asfalt en is voldoende breed zodat fietsers elkaar veilig kunnen inhalen. Ook kunnen fietsers er goed op doorfietsen, omdat ze waar mogelijk voorrang krijgen op het autoverkeer. Bovendien zijn de routes zo direct mogelijk, met zo min mogelijk barrières. Voor de aanleg en verbetering van snelle fietsroutes werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen met diverse provincies en gemeenten.