Actueel

6% minder fietsers; wel stijging op 2 snelle fietsroutes

  • Actueel
  • 6% minder fietsers; wel stijging op 2 snelle fietsroutes
Datum: 01 november 2021

6% minder fietsers waren er in onze regio Arnhem-Nijmegen op werkdagen in september 2021, vergeleken met september 2020. Dit wordt vrijwel zeker veroorzaakt door het dringende thuiswerkadvies dat gold vanwege COVID-19. Op 2 routes in onze regio was wel een toename van het aantal fietsers te zien: 4% meer op het MaasWaalpad tussen Cuijk en Nijmegen en 12% meer op het snelle fietspad tussen Wijchen en Nijmegen.

Dit blijkt uit fietstellingen door de provincie Gelderland in september. De provincie telt elk jaar in dezelfde periode en op dezelfde locaties, om zicht te krijgen op de toe- of afname van fietsers. Daardoor weten we ook dat er - ondanks de afname van 6% in 2021 - maar liefst 37% meer gefietst wordt in 2021 vergeleken met 2015 in onze regio Arnhem-Nijmegen op de snelle fietsroutes.

Snel, veilig en comfortabel fietsen

In Gelderland ligt inmiddels ruim 70 km snelle fietsroutes. Routes die snel, veilig en comfortabel zijn voor fietsers. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen legt samen met provincie en gemeenten nieuwe snelle fietsroutes aan om fietsers nog beter te faciliteren. De opening van het MaasWaalpad tussen Nijmegen en Cuijk circa een jaar geleden is daar een mooi voorbeeld van. 

Ook de komende jaren blijven we werken aan meer en betere fietspaden in de regio. Met als doel dat meer mensen de fiets nemen om snel, veilig en comfortabel van bijvoorbeeld huis naar werk te reizen. Zo verminderen we het autoverkeer en dus de CO2-uitstoot. Meer fietsers is ook beter voor de bereikbaarheid van de regio.

Glad asfalt

Snelle fietsroutes zijn kwalitatief goede en snelle fietsverbindingen waarop je sneller, veiliger en comfortabel kunt fietsen. Een snelfietsroute heeft glad asfalt en is voldoende breed zodat fietsers elkaar veilig kunnen inhalen. Ook kunnen fietsers er goed op doorfietsen, omdat ze waar mogelijk voorrang krijgen op het autoverkeer. Bovendien zijn de routes zo direct mogelijk, met zo min mogelijk barrières. Voor de aanleg en verbetering van snelle fietsroutes werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen met diverse provincies en gemeenten.

Meer informatie over tellingen

Alle telcijfers van de snelle fietsroutes en andere gemeentelijke en provinciale telpunten staan op https://geldersverkeer.gelderland.nl/fiets2021.html. Voor gedetailleerde informatie per route, klik bovenin de titelbalk op de link: Resultaten fietstellingen snelle fietsroutes 2021.

Toename en afname fietsers in 2021 in regio Arnhem-Nijmegen