Actueel

Regio Deal Arnhem-Nijmegen van start

  • Actueel
  • Regio Deal Arnhem-Nijmegen van start
Datum: 01 november 2023

De Regio Deal van de regio Arnhem-Nijmegen is op 1 november ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ede. Deze Regio Deal richt zich op de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen.

Het Rijk en de regio zetten met deze Regio Deal in op een ‘Gezonde groene groei’ door oplossingen voor de grote en lastige opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt. Deze Regio Deal is een van de veertien nieuwe deals uit de vierde ronde. Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaf tijdens de bijeenkomst het officiële startsein voor alle Regio Deals uit de vierde tranche.

Hubert Bruls, voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (samenwerking van de 18 gemeenten) is verheugd over de bijdrage van het Rijk. “De regio Arnhem-Nijmegen is de vijfde Metropoolregio van Nederland. Door onder andere de gunstige ligging en aantrekkelijke omgeving groeien we de komende decennia nog verder. Dat willen we op een gezonde en groene manier doen.”

Regio Deal Gezonde groene groei

Om de hele regio op een gezonde en groene manier te laten groeien, zet de Regio Deal ook in op het verbeteren van de welvaart voor inwoners in wijken en dorpen waarin de leefbaarheid onder druk staat. De Regio Deal is gericht op een gezonde groene groei door kennis, talent, innovatiekracht en ecosystemen in de regio te benutten om opgaven sneller, completer en grootschaliger aan te pakken. Ahmed Marcouch, voorzitter The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen: “Deze Regio Deal zorgt ervoor dat wij vooruit kunnen met cruciale innovaties en ontwikkelingen in de zorg, woningbouw, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt. Zo kunnen wij de kwaliteit van leven, wonen en werken verbeteren.”

Samenwerken loont

Dirk Vreugdenhil, Gedeputeerde provincie Gelderland: ”Regio Arnhem-Nijmegen is de vijfde regio van Nederland. Maar we staan ook in de top met de hoogste woningtekorten, de meeste files en overvolle treinen. Met de Regio Deal gaan we deze uitdagingen samen te lijf, zodat we ook in de toekomst gezond kunnen wonen en werken in één van de snelst groeiende regio’s van het land.”

Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar. Ondernemers, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie leggen zelf ook minimaal 15 miljoen euro in. De verwachting is dat de eerste projecten begin 2024 van start gaan.

Op de foto bovenaan dit bericht

v.l.n.r. Harriët Tiemens (directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), Dirk Vreugenhil (gedeputeerde provincie Gelderland), Lucien van Riswijk (vice-voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en burgemeester van Zevenaar), minister Hugo de Jonge, Ahmed Marcouch (voorzitter The Economic Board), Jan van Dellen (directeur The Economic Board), Babine Scholten (coördinator gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen).


Gerelateerd nieuws