Actueel

Plannen fietsroute VeluweWaalpad verder uitwerken

  • Actueel
  • Plannen fietsroute VeluweWaalpad verder uitwerken
Datum: 14 juli 2022

Vijf gemeenten, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland gaan de plannen voor het VeluweWaalpad verder uitwerken. Deze comfortabele, snelle en veilige fietsroute gaat woon-werklocaties aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen verbinden en houdt zo de regio bereikbaar.

Fietsen is gezond en duurzaam. Aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen liggen bestaande woon- en werkgebieden op fietsafstand. Als nieuwe comfortabele, snelle en veilige fietsroute kan het VeluweWaalpad deze locaties verbinden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk alternatief voor reizigers. Minder reizigers pakken de auto of maken gebruik van het openbaar vervoer. Daardoor draagt het VeluweWaalpad bij aan het vergroenen van de mobiliteit. 

Nieuwe locaties verbinden

Door verbindingen met nieuw te bouwen woonwijken en werklocaties, garandeert het VeluweWaalpad de bereikbaarheid per fiets. Nieuwe inwoners en bedrijven worden hierdoor minder afhankelijk van auto en openbaar vervoer. Doordat het VeluweWaalpad bestaande fietsroutes verbindt, vergroot ook het bereik voor de (elektrische) fietser. 

Plannen verder uitwerken

Onder regie van provincie Gelderland werken de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum samen met de Groene Metropoolregio de plannen verder uit naar een voorstel met een voorkeursroute en een kostenoverzicht. Andere partners, ondernemers en bewoners worden bij dit project betrokken. 

Meer fietsers

In de plannen voor dit VeluweWaalpad hebben we als Groene Metropoolregio veel energie gestoken. De fietsroute gaat immers ook bijdragen aan de Gelderse ambitie om in 2030 35% van alle verplaatsingen met de fiets te laten plaatsvinden (Omgevingsvisie Gaaf Gelderland). Meer fietsers zorgen niet alleen voor een beter bereikbare regio, maar ook voor CO2-reductie en daarmee een betere luchtkwaliteit. In de afgelopen jaren zijn daarom al diverse snelle fietsroutes aangelegd, bijvoorbeeld het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen, de route tussen Beuningen en Nijmegen en het MaasWaalpad tussen Nijmegen en Cuijk. Op het RijnWaalpad is het aantal fietsers in de afgelopen jaren met 43% gegroeid naar 2.150 fietsers per werkdag. Alle snelle fietsroutes in de regio laten gemiddeld 29% groei zien. De kans dat ook het VeluweWaalpad een succes wordt is groot, want bijna 60% van alle autoverplaatsingen tussen Arnhem en Nijmegen zijn binnen fietsbare afstand.

Lees ook het Ambitiedocument VeluweWaalpad

Meer over onze regionale fietsambitie