Actueel

Carol van Eert: Alleen in samenhang vind je oplossingen

  • Actueel
  • Carol van Eert: Alleen in samenhang vind je oplossingen
Datum: 21 november 2022

Carol van Eert heeft een flinke uitdaging als bestuurlijk opdrachtgever voor de Groene groeiregio. Hoe zorg je voor ruimte voor voldoende woningen en hoe breng je alle vragen om ruimte met elkaar samen? Door zijn jarenlange ervaring in overkoepelende samenwerkingen, heeft hij zijn aanpak helder voor ogen. 

Ruimte

“In deze opgave komen alle andere opgaven waar de Groene Metropoolregio voor staat bij elkaar. De andere opgaven zijn allemaal specifieker. Zij hebben allemaal letterlijk ruimte nodig. Ten eerste hebben we ruimte nodig voor huizen, waar anderen ruimte vragen voor groene energie, wegen en werk. Ten tweede staat het team voor de opgave om alle vragen met elkaar samen te brengen.  

Groen als randvoorwaarde

Wij zijn met recht de regio waarvan oudsher de groene kwaliteit van het landschap heel belangrijk is. Dat groen moet ook echt goed versterkt worden, want er verdwijnt groen ten gunste van wonen, werk en mobiliteit. In onze gesprekken met het Rijk, staat dat groen steeds centraal, want dit is een bijzondere regio. Den Haag vindt dat maar ingewikkeld, want op 10 november horen we wel hoeveel woningen er moeten komen, maar over twee jaar praten we pas over groen. Voor ons is dat groen juist een belangrijke randvoorwaarde. We zijn gewend om eerst naar wonen en werk te kijken, maar deze keer zijn vanuit Ontspannen regio ook randvoorwaarden gesteld. Die houden we wel in het oog. 

Verdichting

Mensen gaan merken dat we in de bestaande woon-werkomgeving gaan bouwen. Ze hebben vaak moeite met die verdichting in bestaande kernen, maar alleen zo kun je de nodige ruimte zo goed mogelijk verdelen. De regio wordt stedelijker en ik merk dat veel mensen dat moeilijk vinden. “Ik kwam hier juist wonen omdat het zo landelijk was” hoor ik dan. Maar we moeten iets bedenken, zeker omdat 60% van de huishoudens tegenwoordig een eenpersoons huishouden is. Je kunt moeilijk aan mensen vragen om hun woning te delen met anderen. Maar eigenlijk zou dat wel nodig zijn. Zoveel mensen wonen eigenlijk in een te groot huis.” 

“Ik geloof heilig in samenwerking en samenhang. Als ik daar niet meer in geloof, stop ik.” 

Burgm. Carol Van Eert

Wie is Carol van Eert

Leeftijd 60 jaar, getrouwd, drie kinderen en sinds kort een kleinkind. Hij heeft (op een uitstapje naar Ede na) altijd in de Groene Metropoolregio gewoond. Tegenwoordig grenst zijn achtertuin aan de Posbank. Hij wandelt er graag en houdt daarnaast zijn conditie op peil met zwemmen en golfen.  

Ingewikkelde puzzel die je samen moet leggen

“Het is een ingewikkelde puzzel die we zo goed mogelijk met elkaar moeten leggen. Ik wil alle partijen stap voor stap hierin meenemen en een plek geven. Draagvlak houden voor elke stap die we zetten is razend belangrijk!  

Je kunt dit soort zaken alleen in samenhang oppakken. Ik ben al vanaf 1990 bezig met regionale samenwerkingen. Je hebt echt vertrouwen nodig van anderen om samen zaken voor elkaar te krijgen. Daar geloof ik echt in.” 


Gerelateerd nieuws