Actueel

GMR zet in op beter en toegankelijk openbaar vervoer in de regio

  • Actueel
  • GMR zet in op beter en toegankelijk openbaar vervoer in de regio
Datum: 06 mei 2024

Aankomende jaren zet de GMR in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Voor de nieuwe aanbesteding ov-concessie Arnhem Nijmegen Foodvalley (2026-2029) is de position paper Regionaal Openbaar Vervoer opgesteld. Hierin staan de ambities en ideeën over het toekomstige openbaar vervoer in de regio. Dit document is inmiddels aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het paper benadrukt hoe belangrijk het is dat iedereen makkelijk toegang heeft tot vervoer. De regio wil de uitdagingen van groeiende steden aanpakken, overstappen naar milieuvriendelijk vervoer zoals waterstofbussen of elektrische bussen en zorgen dat het ov goed aansluit op wat mensen nodig hebben. Daarbij is het belangrijk dat de provincie zorgt voor voldoende oplaadpunten.

Ook is er aandacht voor het versterken van het belangrijkste ov-netwerk, ruimte geven aan nieuwe vormen van vervoer en ervoor zorgen dat we landelijke doelen voor duurzaamheid halen. Daarbij worden speciale buslijnen in landelijke gebieden en het behoud van leefbaarheid genoemd.

Samenwerken

Het document roept op tot samenwerking tussen lokale, regionale en provinciale partijen om de doelen te bereiken. Er is voorgesteld om een kaart te maken waarop staat wat iedereen belangrijk vindt voor het ov-netwerk. Zo willen we  zorgen voor goed vervoer voor iedereen.

Om de position paper meer vorm gegeven is een ambitienetwerkkaart gemaakt die laat zien wat de regionale ambities zijn op het gebied van openbaar vervoer.


Gerelateerd nieuws