Projecten

Tempotafel Wonen & Zorg

Er zijn mensen op de woningmarkt die speciale aandacht verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze een specifieke zorgvraag hebben. Aan de tempotafel Wonen & Zorg werken we aan huisvesting voor deze mensen. 

Huisvesting specifieke doelgroepen

Aan de tempotafel specifieke doelgroepen ligt in eerste instantie de focus op het realiseren van woonruimte voor ouderen, zorggerelateerde doelgroepen en internationale medewerkers. Ook delen partijen aan deze tempotafel inspirerende voorbeelden en kennis met elkaar. 

Regisseur Wonen & Zorg stelt zich voor

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt aan een gezondere woningmarkt. Belangrijk daarbij is woonaanbod voor mensen met een zorgvraag, zoals ouderen. De bouw van bijvoorbeeld passende ouderenhuisvesting komt nog onvoldoende van de grond. Daarom is Yvonne Ebbers aangesteld als regisseur Wonen & Zorg voor de Groene Metropoolregio. Op deze pagina stelt ze zich voor en doet ze een dringende oproep. 

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven