Actueel

Zet de bewoners centraal

Datum: 28 juni 2023

‘Kijk door een andere bril, en luister naar de bewoners’. Dat was een van de lessen die naar voren kwam tijdens het werkatelier Wonen & Zorg op 26 juni in Duiven. Gemeenten, wooncorporaties en zorgaanbieders kwamen samen om mee te denken over een beter woonaanbod voor aandachtsgroepen. Vandaag lag de focus op bouw in bestaande wijken. Op 25 mei vond de wandelsafari plaats gericht op nieuwbouw.

Een thuis voor iedereen

Het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' richt zich op meer betaalbare woningen voor aandachtsgroepen en een gelijkmatige verdeling daarvan over de regiogemeenten. De Groene Metropoolregio regisseert dit programma en brengt deze partijen samen om kennis te delen en te leren van elkaar.

Richard Derksen van Binnenlandse Zaken zegt

“Het is belangrijk dat alle partijen betrokken zijn en dezelfde taal spreken. De Groene Metropoolregio is een van de zes koploperregio’s en zet in op breed draagvlak en betrokkenheid vanuit alle stakeholders. Een mooi voorbeeld om mee te nemen naar andere regio’s”.

Hoe gaan we dit nu doen?

Om tot een evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen over de regio te komen, wordt eerst de opgave in beeld gebracht. De inzichten die daaruit komen, vormen de basis voor regionale afspraken, vertelt Bouke Scheerder, Regisseur huisvesting van aandachtsgroepen bij de Groene Metropoolregio. “Vervolgens gaan we aan de slag met de praktische invulling: Wat betekent dit voor de ondersteuning en zorg in de wijk”.

Johannes Goossen, Wethouder Wonen en Zorg in Duiven benadrukt, “Om tot een goede verdeling van aandachtgroepen over gemeenten te komen is het noodzaak dat alle partijen samen werken (wonen, zorg, welzijn, gemeenten etc). Inspireer elkaar en ga samen aan de slag, we komen verder door het verhaal te vertellen en te leren van elkaar”.

Voorbeeld Blijf Wijk Duiven

De zaal wordt geïnspireerd door het verhaal van de Blijfwijk in Duiven. Bekijk de video om te zien hoe wonen, zorg en welzijn samen van een bestaande buurt een inclusieve wijk maken, waarin je in elke fase van je leven prettig, veilig en goed kunt wonen. Tijdens de presentatie licht Margreet Kaemingh toe welke successen ze boeken, maar ook welke uitdagingen ze tegenkomen.

Zet de bewoner centraal

Om echt goede oplossingen aan te bieden moet er meer geluisterd worden naar bewoners. Zet een andere bril op en stap in hun schoenen. Dit wordt letterlijk gedaan, want de bezoekers duiken middels een VR-bril in de wereld van dementie.

Sandra Smits van Waalboog vond het een hele bijzondere ervaring: “Ik heb zojuist gevoeld wat iemand met dementie ervaart, angstig soms. Bij inclusieve wijken is het dus belangrijk dat je weet hoe je om kan gaan met bijvoorbeeld mensen met dementie. Letterlijk in hun schoenen staan helpt. Heel bijzonder dit door de bril te hebben ervaren”.

Werkateliers

Na deze inspirerende voorbeelden en ervaringen, gaan de bezoekers aan de slag in vier werkateliers. Deze zijn ingedeeld binnen de vier pijlers van het programma, namelijk: ‘een andere kijk op zorg’, ‘fysieke woonomgeving’, ‘ community building’ en ‘vastgoed’.

Werlk Atelier VR

Middels stellingen worden er mooie discussies gevoerd. Meningen lijken soms tegenover elkaar te staan, maar na het gesprek aan te gaan komt men vaak tot elkaar. Bij elke pijler worden er creatieve oplossingen aangedragen.

De rode draad van alle uitkomsten is dat je naar de wensen van de bewoners moet luisteren, zet hen centraal in de aanpak. Samenwerken met alle domeinen is een tweede vereiste, zet iedereen aan tafel en doe het samen. Een andere kijk op zorg en wonen vraagt om lef, er zijn genoeg rebelse initiatieven die laten zien dat het kan. Wacht niet, maar ga gewoon doen!

Succesverhalen delen

Van elkaar leren kan alleen maar door succesverhalen en leerpunten te delen. Yvonne Witter van ZorgSaamWonen kreeg de zaal met haar enthousiasme goed mee door het delen van inspirerende succesverhalen; voorbeelden waarin ouderen het heft in eigen handen nemen en zelf een woonvorm creëren die precies aansluit bij wat zij willen. Laat je inspireren en open hier de presentatie.

Hoe verder?

Vandaag was bedoeld om elkaar te inspireren en input op te halen voor de verdere invulling van het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Bouke geeft aan dat hij goede input heeft opgehaald om de  bouwstenen voor de regionale woonzorgvisie te vullen.

Yvonne Ebbers, Regisseur Wonen & Zorg bij de Groene Metropoolregio, “Ik ben blij met zoveel aanwezigen vandaag, alle domeinen zijn goed vertegenwoordigd. Hierdoor hebben er waardevolle gesprekken plaatsgevonden en zijn er nieuwe ideeën geboren. We blijven dit doen; het samenbrengen van alle partijen om kennis te delen, ideeën uit te wisselen en op te schalen binnen de regio. Alleen zo komen we verder!”

Collage werkatelier