Actueel

Woonseminar ‘beter benutten bestaande voorraad’

  • Actueel
  • Woonseminar ‘beter benutten bestaande voorraad’
Datum: 10 november 2023

Donderdag 2 november vond het woonseminar ‘beter benutten bestaande voorraad’ plaats. Tijdens dit seminar kregen regionale stakeholders in de woningmarkt, zoals gemeenten, architecten en woningbouwcoöperaties, inspiratie over onconventionele woonoplossingen. Hoe kan het anders en welke pragmatische oplossingen zijn er om in Nederland zo snel mogelijk meer woonruimte te creëren? Want alleen met nieuwbouw redden we het niet. Bovendien geeft nieuwbouw in het buitengebied druk op onze prachtige groene regio.

Meer dan alleen optoppen

Eén van de creatieve oplossingen die tijdens het seminar voorbijkwam is optoppen. Deze oplossing komt op het volgende neer: je zoekt een flatgebouw en zet er één of zelfs meerdere woonlagen bovenop. De buren profiteren van betere voorzieningen zoals een nieuwe lift of verbeterde isolatie en de nieuwe bewoners genieten van hun eigen ‘penthouse’. Indien goed uitgevoerd, is hier natuurlijk niets mis mee, maar de woningnood vraagt om een breder perspectief.

20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 15 (1)
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 14
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 23

Splitsen, delen, inwonen en herbestemmen

Tijdens het seminar konden bezoekers deelnemen aan vier inspirerende break-out sessies over het beter benutten van de bestaande voorraad: deze sessies gingen over het optoppen van bestaande gebouwen, woningdelen, zorg in huis halen en het herindelen van hoekwoningen naar appartementen.

Een belangrijke eyeopener was dat voor het beter benutten van de bestaande voorraad ruimere kaders behulpzaam zijn. Beleid is goed bedoeld, maar staat soms creativiteit in de weg. Daarnaast zagen we dat veel eenpersoonshuishoudens namelijk helemaal geen behoefte hebben aan een complete woning en willen best hun huis delen met anderen. Door bestaande gezinswoningen om te bouwen en aan te passen wordt in Nijmegen al geëxperimenteerd met deze vorm van wonen door Talis en Portaal.

Tijdens de break-out sessies werd er meer verteld over alle voor- én nadelen van alle oplossingen. De deelnemers konden kritische vragen stellen over de oplossingen. Bijvoorbeeld: wat vinden andere buren eigenlijk van dat optoppen? En staan mensen wel open om een woning met iemand anders te delen?

Bekijk hieronder hoe woningdelen bij Talis werkt:

Maquettes van Ministerie van Maak!

Beter benutten van de bestaande voorraad gaat ook over het slim omgaan met ruimte. Daar weet het ‘Ministerie van Maak!’ wel raad mee. In het provinciehuis in Arnhem sprongen ze meteen in het oog: de maquettes van Ministerie van Maak! Deze maquettes kregen door het hele land aandacht en vormen een blauwdruk van Nederland. Iedere maquette geeft een deel van Nederland weer. Er zijn 101 architecten gevraagd om met een creatieve en toekomstbestendige oplossing te komen voor een bepaald deel van Nederland. Drie van de 101 architecten gaven een presentatie over hun maquette.

20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 86
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 45
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 17

Presentatie I | Spijk door Traject

Wonen op water wordt in een laagland als Nederland steeds populairder. Wie via de Rijn Nederland binnenstroomt ziet als eerste het dorpje Spijk. Naast de Rijn wordt Spijk nu al omringd met plassen water. Traject ontwierp een compleet nieuw waterdorp met drijvende woningen voor Spijk. In de woningen van Traject worden circulaire materialen gebruikt. Wonen op water is klimaatadaptief en speelt in op de Nederlandse planologische kernbeslissing: ‘ruimte voor de rivieren’. Bovendien kan het water dienen als waterbuffer bij droogte in de zomer.

Presentatie II | Arnhem Centrum door Cityforster

Arnhem is een dichtbevolkte stad met nog maar weinig uitbreidingsmogelijkheden naar de stadsranden. Er is veel behoefte om dicht bij het centrum van de stad te wonen, maar dit mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en met behoud van de groene gebieden en parken in de stad. Cityforster ontwierp de maquette voor Arnhem en gaf een inspirerende blik op het centrum. Eén van de oplossingen was de mogelijkheid om boven het spoor te bouwen. Cityforster vindt dat het centrum van Arnhem een stad voor iedereen moet zijn. Door verschillende type woningen in het centrum te bouwen, houden we wonen in het centrum voor een grote groep mensen betaalbaar.

Presentatie III | Apeldoorn Noord door Schipper Bosch

Schipper Bosch ontwierp de maquette voor Apeldoorn Noord. Hier staat de oude Zwitsal-fabriek; een creatieve, culturele en multifunctionele plek die momenteel ruimte biedt als broedplaats voor lokale bewoners en ondernemers. Het idee van Schipper Bosch richt zich op de herbestemming van dit gebied met de visie ‘bouwen met wat je hebt’. Hierbij ligt de focus niet alleen op het vinden van nieuwe woonruimte, maar ook op het behouden van de multifunctionele bestemming die dit terrein nu vervult.

20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 64
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 62
20231102 GMR Provinciehuisarnhem Mvm Sabinevandervooren LR 31

De dag werd afgesloten met een kleine borrel om alle ideeën nog eens goed na te bespreken. We hopen dat iedereen vol inspiratie vooruitkijkt en zich niet laat weerhouden tot de beperkingen op de krappe woningmarkt. Want als één ding duidelijk werd: aan creatieve woonoplossingen geen gebrek!

Meer weten over het benutten van de bestaande voorraad? Bekijk dan ook de brochure ‘Meer woningen: zo kan het ook!’ en de inspiratiekaart.


Gerelateerd nieuws