Actueel

Regionale Energiebeheerdersbijeenkomst

  • Actueel
  • Regionale Energiebeheerdersbijeenkomst
Datum: 10 oktober 2023

Op 27 september vond de jaarlijkse regionale energiebeheerdersbijeenkomst plaats. In Elst werden de energiebeheerders bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond onze contracten, onze duurzaamheidsdoelstelling en de prijsverwachting voor de komende jaren.  

Tijdens de bijeenkomst is o.a. een nieuwe pilot van Eneco gepresenteerd. De pilot heeft tot doel meer inzicht te krijgen in ons gasverbruik. Deze pilot van Eneco sloot mooi aan op de presentatie van de uitkomsten van de enquête 'Behoefteonderzoek Regionale Besparingsopgave'. 

Uit de enquête blijkt dat veel energiebeheerders niet weten óf de besparingsopgave gehaald gaat worden. Maar de enquête laat ook zien dat er al veel gebeurd is op veel veel verschillende vlakken door verschillende gemeentes. 

Ervaringen delen

De regio heeft een grote opgave om minder gas te gaan verbruiken. Met elkaar hebben we afgesproken om in 2030 55% minder gas te verbruiken. Een stevige opgave waar we elkaars hulp goed voor kunnen gebruiken.  

Daarom organiseert de Groene Metropoolregio jaarlijks een energiebeheerdersbijeenkomst. Door samen in te kopen en te profiteren van elkaars ervaringen hebben we inkoopvoordelen, werken we samen aan de verdere verduurzaming én profiteren we van elkaars kennis en kunde.  


Gerelateerd nieuws