Actueel

Werkatelier Wonen & Zorg

Datum: 26 mei 2023

Het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' zet zich in voor een beter woonaanbod voor aandachtsgroepen. Ook voor mensen met een sociaal en/of medische urgentie, ouderen en uitstromers van een intramurale voorziening wordt het steeds lastiger passende woonruimte te vinden.

Dit gaan we doen

Gemeenten zijn de regisseur in de brede maatschappelijke opgave om een ‘thuis voor iedereen’ te realiseren. Regisseren betekent echter niet alles zelf initiëren en uitvoeren. De Groene Metropoolregio regisseert dit programma en brengt partijen van publieke en private partners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgkantoren en organisaties voor zorg en welzijn graag samen.

Werkatelier

Op maandag 26 juni gaan we graag met je in gesprek over de stand van zaken van het rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’. Vervolgens nemen we je mee in het gedachtengoed van de 'blijf-wijk' in Duiven. We nemen letterlijk een kijkje door een andere bril en figuurlijk hopen we van elkaars perspectieven te leren tijdens werkateliers. Zie hieronder het volledige programma.

Denk jij mee hoe we van elke wijk in de regio een 'blijf-wijk' kunnen maken? We zien je graag tijdens het werkatelier.

Lees hier de terugkoppeling van deze bijeenkomst

Programma maandag 26 juni

De inloop is vanaf 13.00 uur en we starten om 13.30 uur met een toelichting op het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' bij De Stek aan de Rijksweg 53 in Duiven. Na het plenaire onderdeel gaan we uit elkaar in vier werkateliers:

Blijf Wijk Duiven

Maak kennis met de Blijf-wijk in Duiven

Ontdek de transformatie van een bestaande wijk naar een inclusieve buurt, waar bewoners in alle levensfasen zo lang mogelijk veilig en prettig kunnen blijven wonen. 

Kijk eens door een andere bril

Ervaar met een VR-bril hoe het voelt om dementie te hebben. Wat heb jij nodig om zo lang mogelijk veilig en prettig te wonen in jouw buurt? Hoe houd je het inwonersperspectief voor ogen? 

VR Bril
Werkateliers

Werkateliers

We gaan met elkaar in gesprek om de mogelijkheden en oplossingen te verkennen aan de hand van de vier pijlers van de blijf-wijk: een andere kijk op zorg, community building, toevoegen van (zorggeschikt) vastgoed en mogelijkheden in de fysieke woonomgeving. 

Zorgsaam wonen

We sluiten af met een flinke dosis inspiratie vanuit het platform Zorgsaam Wonen. Welke vernieuwende initiatieven zijn er in het land rondom wonen, zorg en welzijn? 

Zorgsaam Wonen

Einde programma: 17:00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. 

Wil je meer informatie over het programma 'Een thuis voor iedereen' of de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Lees dan onze nieuwsbrief


Gerelateerd nieuws