Actueel

Wandelsafari Wonen & Zorg

  • Actueel
  • Wandelsafari Wonen & Zorg
Datum: 17 april 2023

Het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' zet zich in voor een beter woonaanbod voor aandachtsgroepen. Ook voor mensen met een sociaal en/of medische urgentie, ouderen en uitstromers van een intramurale voorziening wordt het steeds lastiger passende woonruimte te vinden.

Dit gaan we doen

Gemeenten zijn de regisseur in de brede maatschappelijke opgave om een ‘thuis voor iedereen’ te realiseren. Regisseren betekent echter niet alles zelf initiëren en uitvoeren. De Groene  Metropoolregio regisseert dit programma en brengt partijen van publieke en private partners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgkantoren en organisaties voor zorg en welzijn graag samen.

Wandelsafari

We willen alle stakeholders meenemen in het proces en tot praktijkoplossingen (in de wijk) komen. Daarom organiseren we twee bijeenkomsten in de regio.

Save the date

  • Donderdag 25 mei vanaf 13:00 - 17.00 uur in regio Nijmegen;
  • Maandag 26 juni vanaf 13:00 - 17.00 uur in regio Liemers.

Tijdens deze bijeenkomsten informeren we u over de stand van zaken van het programma “Een thuis voor iedereen!” Hoe organiseren we dat in onze regio? Hoe doen we dat samen, over de domeinen wonen, zorg en welzijn heen? En welke goede voorbeelden van woon-zorg-projecten voor aandachtsgroepen zijn er in de regio?

Op donderdag 25 mei gaan we graag met je in gesprek over de stand van zaken van het rijksprogramma 'Een thuis voor iedereen' en nemen we je mee op safari naar nieuwbouwprojecten waarin aandachtsgroepen, gemeenschapsvorming van bewoners en samenwerking tussen gemeente, zorg, welzijn en commerciële partijen aan bod komen. 

Met als doel: inspiratie en lering uit de praktijk voor opschaling naar de regio. We willen zoveel mogelijk stakeholders meenemen in het proces en tot praktijkoplossingen (in de wijk) komen. 

Op maandag 26 juni gaan we met elkaar in gesprek over de bouwstenen van de regionale woonzorgvisie. Daarna nemen we u graag mee rondom voorbeelden in bestaande wijken. De grootste huisvestingsopgave ligt in de bestaande buurten. Hoe kunnen we dit met elkaar en de inwoners organiseren? Naast goede voorbeelden gaan we in op vernieuwende concepten rondom sociale alarmering, het bevorderen van doorstroom en zorg voor elkaar in de buurt.

Voor wie? Voor bestuurders, beleidsmakers en strategen van gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnpartijen. Denk en doe je ook mee?

Lees meer informatie over Een thuis voor iedereen en de wandelsafari

Aanmelden


Kunt u niet bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, maar blijft u wel graag op de hoogte? Stuur dan een mail naar: groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl

Programma donderdag 25 mei

De safari begint op 25 mei om 13:00 in Lent bij MFC De Boog aan de Dick Boerrigterplein 4. Samen bezoeken we vier projecten:

Aaron

Aaron

Drie woongemeenschappen: jongeren met verstandelijke beperking (Maestro), vitale woongemeenschap en dementerende ouderen(ZZG).

Hoe organiseer je de samenwerking met zorgorganisaties? Wat zijn de uitdagingen daarin?

Living-inn

Projectontwikkelaar die inzet op community building; Jongeren doen iets voor senioren.

Hoe integreer je community building/omzien naar elkaar in bouwplannen?

Living Inn
Mindset

Mindset

Bewonersinitiatief voor mensen met een lichamelijke beperking.

Hoe faciliteer je een inwonersinitiatief rondom wonen en zorg?

Eiland van Laauwik

Integraal ontwikkelen in één woonconcept.

Inzetten op wonen als arbeidsvoorwaarde voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Eiland Van Laauwik

Gerelateerd nieuws