Actueel

Even voorstellen: Henk Berends

  • Actueel
  • Even voorstellen: Henk Berends
Datum: 06 juni 2024

De eerste afspraken met gemeenten staan al in zijn agenda: Henk Berends gaat al zijn ervaring inzetten om snel voor meer woningen in onze regio te zorgen. Zijn persoonlijke missie is om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te bevorderen, te werken aan vertrouwen. Kijken waar de belangen liggen. Van gemeente tot woningcorporatie en projectontwikkelaar: alleen in goede samenwerking kunnen publieke en private partijen zorgen voor tempo in de woningbouw, zo vindt hij.

Henk heeft al meer dan 25 jaar ervaring in gebieds- en projectontwikkeling. Hij richt zich met name op de samenwerking tussen markt en overheid. Henk is een strategisch adviseur maar ‘met de voeten in de klei’. Zijn werkwijze kenmerkt zich door pragmatisme en transparantie. Hij is resultaatgericht en hij is zeker niet bang om zijn nek uit te steken. Hij werkt het liefst in een team en pakt daarin de verbindende en leidende rol. Zijn passie: de verschillende belangen van partijen met elkaar verbinden en de belangen op tafel krijgen met als doel snelheid te winnen. Problemen niet onnodig vooruit schuiven maar agenderen. Elkaar niet verassen.

Wonen waar je wil wonen

Hij vindt het een maatschappelijk probleem dat veel mensen vaak noodgedwongen wonen waar ze niet willen wonen. Bijvoorbeeld jong volwassenen die geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden, of ouderen die geen geschikte woning vinden bij voorzieningen. Gezinnen met kinderen die te klein wonen. Met zijn werk voor de Groene Metropoolregio wil hij graag helpen om maatschappelijke impact te maken. Daarom gaat Henk snel om de tafel met gemeenten, corporaties en marktpartijen om te horen waar het goed gaat en waar het beter kan. Hoe kan het tempo omhoog in de woningbouw, welke kansen liggen er binnen de regio? Er gebeurt natuurlijk al veel, gericht op het tempo in de woningbouw, maar wat is aanvullend nuttig?

Henk woont zelf in Nijmegen. Zoals velen is hij na zijn studie hier blijven wonen. Hij heeft jaren gewerkt voor de gemeente Nijmegen en de regio, dus hij kent het gebied en de bestuurders goed. Zijn achtergrond is stadsontwikkeling. Henk is onder de indruk van de relatief kleine organisatie die de Groene Metropoolregio is en de samenwerking met de gemeenten. Hij is blij dat we, net als hij, resultaatgericht werken met deskundige specialisten.

Professionaliseren en versnellen

Henk gaat ons adviseren hoe we met verschillende uitvoeringsinstrumentarium de woningbouw kunnen versnellen. Hij gaat aan de slag met de Flexpool en met onze ondersteunende diensten aan gemeenten. Ook kijkt hij naar de inzet van grond- en prijs instrumenten zoals erfpacht, rekenmethodieken GREX, actief grondbeleid en aanverwante zaken. De realisatie van beleid verdient een prominente plek op de agenda!

Daarnaast is Henk beschikbaar om te helpen het grondbeleid en gebiedsontwikkeling bij de aangesloten gemeenten te ondersteunen. Dat doet hij door zijn kennis over grondbeleid te delen en door de samenwerking tussen marktpartijen en overheden te stimuleren: gericht op samenwerking, knelpunten niet vooruit schuiven maar op tafel, zoeken waar de belangen overeenkomen en waar ze verschillen en welke afspraken je daarover maakt. Situaties aanpakken waarbij ontwikkelingen uitblijven doordat partijen afwachten wat de ander gaat doen. De koppeling met circulaire/conceptuele bouw en onderzoek over nieuw grondbeleid horen ook bij zijn werkgebied.