Actueel

Talent voor Transitie begeleidt starters naar de juiste plek in de energietransitie

  • Actueel
  • Talent voor Transitie begeleidt starters naar de juiste plek in de energietransitie
Datum: 15 april 2024

Na een carrière als manager projectontwikkeling bij Essent en Vattenfall, kwam Albert Bloem op het idee voor Talent voor Transitie; een platform dat starters via een traineeship koppelt aan bedrijven in de energietransitie. Wij spraken Albert over dit verfrissende en succesvolle initiatief.

‘Deze begeleiding zorgt voor stevige professionals die bewuste keuzes maken over waar ze zich op richten.’

Tvt 5307

Talent voor Transitie

Albert vertelt hoe het idee voor Talent voor Transitie ontstond en waarom de energietransitie vraagt om een vernieuwende aanpak. ´Traditioneel werkgeverschap is ingesteld op het laten groeien van starters binnen één organisatie. Met Talent voor Transitie ontwikkelen jonge mensen, die aan het begin van hun carrière staan, zichzelf op een bredere manier. Ze bouwen een sterk netwerk op en komen met andere inzichten binnen het energiedomein in aanraking. Deze begeleiding zorgt voor stevige professionals die bewuste keuzes maken over waar ze zich op richten.’

'Aan de andere kant vergroten we de instroomcapaciteit van bedrijven met waardevol en breed georiënteerd talent. De talenten zijn afgestudeerde hbo- en wo-studenten met een mix van alfa-, bèta- en gammastudies. Hier zoeken we passende opdrachten bij, die juist de andere kant belichten; zo leren we de alfa-studenten dat techniek ontzettend interessant kan zijn en de bèta-studenten dat de sociale wetenschap in de energietransitie echt een toegevoegde waarde heeft.

In iedere lichting plaatsen we ook nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. Deze specifieke groep geven we tips en begeleiding zodat ze zich beter thuis voelen in de Nederlandse werkcultuur. Door de verschillende achtergronden, krijgen we een diverse groep mensen.'

Naar meer begrip met een brede blik

 ‘Onze wereld wordt complexer en de uitdagingen urgenter. Wil je effectief iets veranderen, dan is het belangrijk om elkaar eerst te begrijpen. We hebben behoefte aan professionals die de omgeving rond een project meenemen en oog hebben voor het belang van omwonenden en betrokken partijen. Ik wil vanuit het begrip de verandering te lijf gaan, maar ervaar nog vaak verzuiling en bureaucratie in onze systemen. Het gaat er toch om dat projecten goed worden uitgelegd en toegepast? Hiervoor hebben we professionals nodig zoals een engineer die het gesprek aangaat met een vergunningsverlener of een projectmanager die het belang snapt van omwonenden.’

Het traineeprogramma

De trainees volgen een tweejarig gebalanceerd programma bij twee of drie bedrijven. Hierin begeleidt Talent voor Transitie ze bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling.´Door het programma leren de trainees zichzelf beter kennen en ontwikkelen ze een scherp beeld van hun kwaliteiten en ontwikkelgebieden. Daarnaast begeleiden we ze met vakinhoudelijke modules zoals projectmanagement, energiekennis en communicatievaardigheden. In het tweede jaar behandelen we vragen als: ‘Hoe bouw je een team op? Hoe zorg je voor draagvlak? Hoe werk je samen met anderen aan verandering?’

Tvt 14 03 24 IGV HPM 240314 1

De opleidingsdagen en workshops combineren we met één op één coaching en intervisie. Tenslotte is er ook ruimte voor gezelligheid en biedt ons platform een nuttig netwerk voor de toekomst. Door deze aanpak krijgen de trainees een breder beeld van de mogelijkheden.’

Van recruitmentbudget naar ontwikkelbudget

Albert denkt dat er een verschuiving nodig is in het denken bij werkgevers. ‘We moeten echt van recruitmentbudget naar ontwikkelbudget. Werkgevers halen van alles uit de kast om personeel aan te trekken. Toch zien we nog weinig focus op talentontwikkeling en laagdrempelige instroom. Ik vind dat werkgevers creatiever mogen zijn en geen excuus moeten zoeken in tijdsgebrek om starters te begeleiden. Koppel bijvoorbeeld eens een junior aan een ervaren senior. We zien dagelijks dat dat voor beiden energie geeft. Met Talent voor Transitie begeleiden we deze opdrachtgevers in hun taak als mentor en begeleider.’

‘Wij slaan een brug en overtuigen steeds meer bedrijven om verder te kijken dan alleen de kwalificatie-eisen.’

Het valt Albert op dat veel jonge mensen afhaken door de kwalificatie-eisen in vacatureteksten. ‘Werkgevers vinden het lastig als iemand niet aan alle vinkjes van een vacature voldoet. Wij slaan  brug en overtuigen steeds meer bedrijven om verder te kijken dan alleen de kwalificatie-eisen. Bij Talent voor Transitie is het bijvoorbeeld geen eis om iets met techniek in je studie te doen. Je moet wel aantonen dat je affiniteit hebt met duurzaamheid en energie. Deze houding maakt het vinden van kandidaten makkelijker voor ons. Het helpt natuurlijk dat wij goede talenten aanleveren en de werknemer én werkgever goed begeleiden. Werkgevers waarderen onze begeleiding, na een succesvolle plaatsing, komt er meestal meteen weer een plek vrij voor een nieuwe trainee.´

Regionaal werken aan de energietransitie

Albert is zelf, naast Talent voor Transitie, heel actief in de regionale energiesector. ´Er is een grote ambitie voor de laadinfrastructuur. Hiervoor heb je mensen nodig met verschillende achtergronden die laadinfrastructuur ontwikkelen, bouwen, bedenken en bedienen. Hierbij draait het om het opleiden en begeleiden van mensen. We zijn vanaf het begin verbonden met Connectr en helpen onder andere bij het programma Plugin & Play.

Met Plugin & Play gaan bedrijven en onderwijsinstellingen aan de slag met de vraag; hoe zorg je dat je genoeg mensen hebt om Nederland in korte tijd te voorzien van voldoende laadinfrastructuur? Hoewel het nu nog in een oriënterende fase zit, is dit potentieel een katalysator voor meer laadinfra. We vergroten de instroomcapaciteit bij de deelnemende bedrijven.’

Daarnaast zijn de Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Hogeschool van Arnhem-Nijmegen belangrijke leveranciers van talenten en we ondersteunen onderwijsinstellingen bij het aan laten sluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt in publiek-private samenwerking. We werken bovendien regionaal intensief samen met Tennet, Alliander en Vattenfall en ondersteunen de provincie Gelderland met klimaataanpak. Persoonlijk ben ik ook nog betrokken als vrijwilliger bij de Energiecoöperatie Rijn en IJssel.

Opgeladen naar de toekomst!

Albert rond het interview af met een trots gevoel. ‘Gemiddeld stroomt circa 90% van de deelnemers uit bij één van de opdrachtgevers. Het maakt me trots dat we al 10 lichtingen met bijna 90 starters hebben afgeleverd aan de arbeidsmarkt. Bovendien werken we nu hard aan het ontwikkelen van nog bijna 50 trainees en is de 15e lichting net van start. We groeien ieder jaar en kregen hiervoor al mooie waarderingen waaronder een aantal FD-gazelles en een plek in de KvK-innovatie top 100.

Wil je meer weten over Talent voor Transitie? Of wil je aanmelden als opdrachtgever of trainee? Kijk dan op https://www.talentvoortransitie.nl/


Gerelateerd nieuws