Actueel

Op naar nog meer duurzame mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen

  • Actueel
  • Slim & Schoon Onderweg stelt programmaplan 2023-2026 vast
Datum: 28 maart 2023

De partners van Slim & Schoon Onderweg (S&SO) werken ook in de komende jaren samen aan een bereikbare en schone regio Arnhem-Nijmegen waar het goed wonen en werken is. Dat doen zij bijvoorbeeld door bewoners van nieuwbouwwijken kennis te laten maken met duurzaam vervoer. En door het aanbod en gebruik van deelmobiliteit te stimuleren. S&SO gaat hiervoor aan de slag met diverse projecten, zo is afgesproken op 27 maart 2023 in het Programmaplan Slim & Schoon Onderweg 2023-2026.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit de komende jaren enorm: er komen 33.000 tot 38.000 woningen bij tot 2030, en vele nieuwe bedrijven. “Dit betekent ook meer mensen op pad: naar hun werk, voor hun werk en ter ontspanning”, vertelt Nermina Kundić, bestuurlijk opdrachtgever mobiliteit van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. “Ons programma Slim & Schoon Onderweg zorgt ervoor dat mensen niet massaal met hun auto in de file staan. We gaan voor een bereikbare en schone regio waar het goed wonen en werken is. Hoe we dat doen, staat in ons Programmaplan Slim & Schoon Onderweg 2023. Het gaat hierbij niet om aanpassingen aan de infrastructuur, maar om het stimuleren van ander, duurzaam reisgedrag.” De deelnemende organisaties aan Slim & Schoon Onderweg hebben dit programmaplan in maart vastgesteld.

Nieuwbouwwijkbewoners proberen deelmobiliteit uit

Slim & Schoon Onderweg stimuleert mensen om minder te reizen door thuis te werken, om buiten de spits te reizen en/of om te kiezen voor duurzame vervoermiddelen zoals het openbaar vervoer, de fiets of deelmobiliteit. Nieuw in het programma is de bewonersaanpak, gericht op individuele reizigers. Het programma stimuleert nieuw, duurzaam reisgedrag op momenten dat dit de meeste kans van slagen heeft, bijvoorbeeld na een verhuizing. Daarom krijgen bewoners van nieuwbouwlocaties informatie over duurzame reisalternatieven en kunnen ze een aantal weken het openbaar vervoer, de fiets en/of deelvervoer uitproberen. Daarnaast wil S&SO duurzaam vervoer stimuleren in andere wijken. Bijvoorbeeld wijken waar de bereikbaarheid tijdelijk minder is vanwege wegwerkzaamheden of waar een nieuw fietspad is aangelegd.

Duurzaam recreatief verkeer

Daarnaast wil Slim & Schoon Onderweg bewoners en bezoekers stimuleren anders te reizen als het gaat om recreatief verkeer. De helft van alle ritten heeft namelijk een sociaal-recreatieve reden. Nermina: “Onze regio heeft een aantal grote publiekstrekkers zoals Burgers Zoo, de Veluwe, de Nijmeegse Vierdaagse en grote concerten in het Goffertpark en het Gelredome. We gaan samen met de vertegenwoordigers van deze publiekstrekkers de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit verkennen.”

In gesprek met bedrijven: werkgeversaanpak en logistieke aanpak

Het stimuleren van bewoners en bezoekers om duurzaam te reizen is één van de projecten van Slim & Schoon Onderweg. De overige projecten waren er ook al in de afgelopen jaren, en worden in 2023 voortgezet en deels geïntensiveerd. Zo blijft S&SO organisaties in de regio adviseren over verduurzaming van het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Én over de kilometers die zij zelf afleggen voor het vervoer van goederen of het aanbieden van diensten. Dat doet S&SO bijvoorbeeld specifiek voor bedrijven aan de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. Ook blijft het programma werken aan de digitalisering van data over mobiliteit. Met deze data kunnen bedrijven reisplanners, actuele reisinformatie, parkeerapps en MaaS-apps aanbieden. Verder gaat S&SO op meer plekken in de regio het aanbod én gebruik van deelfietsen en ander deelvervoer stimuleren. En tot slot gaat het programma in Arnhem en Nijmegen door met de onderwijsaanpakken die er al enkele jaren succesvol zijn. Met als doel: minder en duurzamere reisbewegingen door studenten en medewerkers.

Over Slim & Schoon Onderweg

In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. Ze werken hiervoor nauw samen met Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW Midden, werkgevers) en vervoerders. Zo draagt provincie Gelderland 50% bij van de uitvoeringskosten in 2023. De regio kan met dit programma hiervoor een subsidie aanvragen. Gelders gedeputeerde Helga Witjes voor mobiliteit: “Mooi dat Slim & Schoon Onderweg verder werkt aan schone en slimme mobiliteit. Want met deze acties zetten we als gezamenlijke overheden én werkgevers stappen om Gelderland bereikbaar te houden. Die leiden tot slimme, schone en gezonde alternatieven om te reizen naar werk, school, of bijvoorbeeld visite. En die alternatieven hebben we hard nodig, want we gaan met zijn allen steeds meer op pad. En gezien de toename van het aantal inwoners van nieuwe woningen, neemt dat nog meer toe.” Zie ook www.slimschoononderweg.nl 

Bekijk hier het Programmaplan Slim & Schoon ondereg 2023-2026 


Gerelateerd nieuws