Actueel

Raadsleden puzzelen samen tijdens regiobijeenkomst

  • Actueel
  • Samen puzzelen tijdens regiobijeenkomst
Datum: 12 oktober 2023

Samen puzzelen stond centraal tijdens de regiobijeenkomst op vrijdag 6 oktober voor raadsleden uit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR).
De bijeenkomst in het stadhuis van Nijmegen werd geopend door burgemeester Bruls.

Op de tafels van de colleges en raden van de gemeenten binnen de GMR ligt nu het regioarrangement ‘Meer landschap, meer stad’.

Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Groepsfoto

Provincie Gelderland heeft samen met de 18 gemeenten gewerkt aan dit regioarrangement als onderdeel van het landelijke programma om te komen tot een nieuwe nationale omgevingsvisie. Omdat er in de Verstedelijkingsstrategie ANF en de afspraken met het Rijk over woningbouw al veel is vastgelegd, sprak burgemeester Bruls in zijn welkomstwoord de wens uit dat het regioarrangement vooral gaat over aanvullende ideeën en oplossingsrichtingen.

Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Pionnen Zetten 1
Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Bordspel

Over gemeentegrenzen heen

In het regioarrangement is onder andere aandacht voor vier deelgebieden in de GMR. Gebieden waar de ruimte schaars is en de verschillende opgaven, ambities en plannen knellen. Dit gaat om: het Rijk van Nijmegen, de Liemers, het middengebied tussen Arnhem en Nijmegen en de Veluwezoom.
Het regioarrangement laat nog eens zien dat de omvang, complexiteit en effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen over de grenzen van de gemeenten heen gaat. Bij de lokale besluitvorming is inzicht in de plannen van buurgemeenten belangrijk. Door de schaarse ruimte wordt onderlinge afstemming gebruikelijker dan we gewend zijn.
Dit leverde tijdens de bijeenkomst ook vragen op over de status van een bijeenkomst van raadsleden waarin over de grenzen van de eigen gemeente wordt gekeken? Een ander raadslid bracht in blij te zijn met een bijeenkomst waarin men juist een beeld kreeg van de zorgen en voorkeuren van de ‘buurgemeenten’ en vooral de gezamenlijke kansen.

Pionnen 6 10 23
Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Pionnen Zetten 2

Delen van kennis en inzichten

De spelvorm van de deelsessies bleek een goede manier om vragen te beantwoorden en beelden uit te wisselen. De raadsleden van de verschillende gemeenten gingen voor ‘hun’ deelgebied voortvarend aan de slag en met elkaar in gesprek. In iedere sessie werd het spelbord met de plattegrond gevuld vanuit de gezamenlijke kennis van ruimtelijke plannen en voornemens. Met 19 verschillende pionnen werden de ruimtelijke opgaven zichtbaar gemaakt. Daardoor werden ook de effecten voor de omgeving tastbaar. Alleen al het beeld van de verwachte groei en de woningbouwopgaven van Arnhem en Nijmegen maakte veel los. Zo ging het bijvoorbeeld over de behoefte aan nieuwe uitloopgebieden, nog meer aandacht voor de fietsinfrastructuur en het openbaar vervoer als alternatieven voor de auto en de toenemende vraag naar ruimte voor lokale energieopwekking.
De voorzitter van de Regioagendacommissie, Wimer Heemskerk, eindigde de bijeenkomst met een dankwoord voor de ambtelijke adviseurs en de enthousiaste deelname van de raadsleden. 

Tevreden over eerste proef

Na afloop reageerde opgavemanager van de Groene groeiregio Matthijs Lenis tevreden over deze eerste proef om met elkaar in gesprek te gaan over de ruimtelijke inrichting van een gebied. Het delen van inzichten is nodig voor een gezamenlijke visie op de leefomgeving en op termijn een uitvoeringsplan.
Mathieu Schouten, speerpuntcoördinator leefomgeving en landschapsarchitect bij de GMR noemde tijdens de bijeenkomst vier concrete voorbeelden waar samenwerking succesvol werkt: Park Lingezegen, het RijnWaalpad, de ontwikkeling van het VeluweWaalpad en Rivierklimaatpark IJsselpoort.
Inspirerende voorbeelden voor nieuwe kansen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Fiches
Raadsledenbijeenkomst 06 10 23 Pionnen Zetten 3

Gerelateerd nieuws