Actueel

‘Het MKB is ontzettend belangrijk voor economisch herstel en groei’

  • Actueel
  • Patrick Sessink: ‘Het MKB is ontzettend belangrijk voor economisch herstel en groei’
Datum: 19 december 2022

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke sector voor de regio. Het MKB biedt werkgelegenheid, economische groei en ontwikkeling. Precies daarom is één van de pijlers van de Groene Metropoolregio om het MKB niet alleen te helpen overleven, maar ook te groeien. De werkgroep Stimuleren ondernemerschap in het MKB zet zich daarvoor in. Werkgroeplid Patrick Sessink vertelt waarom deze tak van het bedrijfsleven juist nu gerichte aandacht verdient.

Tot 1 september 2021 werkte Patrick Sessink als bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeenten Duiven en Westervoort. “Voor ondernemers was ik de eerste ingang bij de gemeenten”, vertelt Sessink. “Zo voorkomen we dat ondernemers die bijvoorbeeld een vergunning willen met veel verschillende collega’s contact moeten hebben.” Nu is Sessink strategisch beleidsmedewerker economie bij dezelfde gemeenten. “Ik heb dus minder individuele contacten en denk meer mee op strategisch economisch niveau. Ook op regionaal niveau kan ik nu meer bijdragen, bijvoorbeeld via de werkgroep Stimuleren ondernemerschap in het MKB van de Groene Metropoolregio.”

Werkgroep als onderdeel van Productieve regio

De werkgroep Stimuleren ondernemerschap in het MKB is een speerpunt van de regionale agenda voor de Productieve Regio. Die is ontstaan uit de gedachte dat het stimuleren en bevorderen van de economie juist nu erg belangrijk is. “Het belang van het MKB voor de economie is namelijk heel groot. Tegelijkertijd heeft juist deze tak het zwaar gehad, onder andere door de coronapandemie”, vertelt Sessink. “Met de werkgroep zoeken we naar manieren om deze ondernemers te ondersteunen, en wel op een manier waar ze écht iets aan hebben. Via contact met ondernemers ontdekken we waar de behoeften liggen.”

Advies en stimuleren

Het valt bijvoorbeeld op dat ondernemers lastig aan financieringen komen, met name tot 250.000. “Daarvoor hebben we een adviesbureau in de arm genomen. Zij helpen ons inzichtelijk te krijgen welke opties er zijn voor het MKB; welke betrouwbare partijen zijn er en hoe kom je voor financieringen in aanmerking? Het rapport van dat externe adviesbureau delen we bijvoorbeeld met accountants in de regio, maar ook met het MKB zelf via de accountmanagers van de verschillende gemeenten, de ondernemersverenigingen en nieuwsbladen.”

Een ander initiatief dat uit de werkgroep komt is een samenwerking met Qredits: een organisatie voor microkrediet en advisering voor ondernemers. “Zij hebben een lesprogramma ontwikkeld over toekomstgericht ondernemen. Deze fysieke lessen in groepsverband helpen ondernemers te bepalen hoe ze ervoor staan. De ondernemer ontdekt hoe hij kan groeien en professionaliseren, maar ook welke nieuwe paden te bewandelen zijn. Het traject wordt vanaf januari aangeboden. Normaal kost zo’n programma 400 euro, maar om de ondernemer te helpen wordt 300 daarvan door de regio vergoed”, vertelt Sessink. “We willen ondernemers dan ook zoveel mogelijk enthousiasmeren om mee te doen.”

Contact en samenwerken

Het contact met ondernemers is essentieel voor de werkgroep, vindt Sessink. “Ik sprak recent nog een ondernemer die vertelde over alle tegenslagen die hij heeft moeten verduren de afgelopen jaren. De rijksregelingen met betrekking tot corona en alle administratieve en financiële rompslomp zorgden voor onduidelijkheid en frustratie. Daar kan ik van leren, zodat we het beter kunnen doen.”

Ook is het samenwerken tussen regio en gemeente ontzettend belangrijk. “Vanuit de Groene Metropoolregio is bijvoorbeeld het idee gekomen om de horecavoucher in het leven geroepen, om zo de meest getroffen horecaondernemers wat hulp te bieden. Dan zie je de meerwaarde van samenwerken: wat op regionaal niveau wordt bedacht, kun je als gemeente gemakkelijk overnemen.”

De neuzen dezelfde kant op

Hoe je die regionale samenwerking nóg succesvoller maakt? Daar heeft Patrick Sessink wel een idee over. “Meedenken en meewerken op regionaal niveau is onderdeel van mijn takenpakket. Dat geldt niet voor al mijn collega’s die zich bezighouden bij gemeenten met Economie. Dat is logisch en heeft bijvoorbeeld te maken de grootte van organisaties en het werk dat op lokaal niveau moet gebeuren. Maar wat je dan ziet, is dat de regionale vraagstukken soms minder prioriteit krijgen. En dat terwijl die samenwerking juist zo effectief blijkt.

Belangrijk is wel om te kijken naar waar de Groene Metroolregio van duidelijke meerwaarde kan zijn. Ga geen dingen doen die op lokaal niveau goed georganiseerd zijn. Maar deel als Groene Metropoolregio die best practises en kijk of je door samenwerking nog succesvoller kunt zijn.”

 

 


Gerelateerd nieuws