Actueel

Ondernemers van de toekomst

  • Actueel
  • Ondernemers van de toekomst
Datum: 21 februari 2023

De werksessie ‘Ondernemers van de toekomst’ biedt tijdens het regiocongres Kracht in de regio het podium aan drie duurzaamheidsvoorbeelden uit de regio. Stuk voor stuk initiatieven die openstaan voor denkkracht vanuit de samenleving. De deelnemers aan deze werksessie krijgen daarom niet alleen het verhaal van deze voorbeelden te horen, óók worden ze uitgedaagd actief mee te denken…

Het eerste voorbeeld is Moeztuyn. Dit initiatief helpt bedrijven en organisaties bij het opzetten van een eigen pluk- of moestuin. De tuin is een plek die niet alleen groente of fruit oplevert, de tuin is vooral bedoeld als plek waar medewerkers in beweging komen en elkaar ontmoeten. Elma Vriezekolk vertelt de deelnemers dat bij heel wat bedrijven de tuin inmiddels een plek is waar medewerkers kunnen afschakelen, vergaderen en eten. “Bedrijven dragen daarmee bij aan het plezier en de vitaliteit van medewerkers. En tegelijkertijd vergroenen ze de werkomgeving”, vertelt ze.

GMR Regio Congres 2021 Web 17 (1)
GMR Regio Congres 2021 Web 16 (1)

Vergroening bedrijfskavels

De tweede pitch komt van Buddy Wijnands en Wesley van de Ven van Dolmans Landscaping Group. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben ze een initiatief ontwikkeld voor het vergroenen van individuele bedrijfskavels. Het is een nieuwe benadering, want tot nu toe konden alleen bedrijventerreinen een bijdrage voor vergroening ontvangen. Aan de hand van een scan brengen Dolmans-adviseurs de vergroeningsmogelijkheden van bedrijven in kaart. Waar kan bijvoorbeeld water worden opgevangen? Is vergroening van de gevel mogelijk? Biedt de bedrijfskavel nog meer vergroeningskansen? Vervolgens kan de stap worden gezet naar daadwerkelijke vergroening van de bedrijfskavel.

Circulaire initiatieven

Tot slot staat RvN@ in de schijnwerpers. RvN@ is een bottum-up beweging die circulaire initiatieven actief stimuleert. De kracht van de beweging is de samenwerking tussen bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen. In haar pitch vertelt Marieke Verhoeff over hoe bedrijven hun circulaire businesskansen kunnen benutten. Ze loopt verschillende voorbeelden langs, zoals het project waarbij gekeken wordt hoe verfrestanten te recyclen of hergebruiken zijn. Om zo te voorkomen dat na een schildersklus aangebroken blikken verf achterblijven en uiteindelijk in de afvalcontainer terechtkomen.

GMR Regio Congres 2021 Web 13
GMR Regio Congres 2021 Web 15

Worldcafé

Tijdens de werksessie leggen de sprekers van de drie voorbeelden een vraagstuk voor aan de deelnemers. Zo zou Vriezekolk van Moeztuyn graag zien dat meer bedrijven voor een eigen moes- of pluktuin kiezen. Hoe bereik je dat? Ook Wijnands en Van de Ven van Dolmans Landscaping Group willen hun idee bij meer bedrijven onder de aandacht brengen. Marieke Verhoeff vraagt de deelnemers om met ideeën te komen voor het laten aanhaken van bedrijven bij circulaire ketens in de regio. De deelnemers blijken vol ideeën en antwoorden te zitten. Een inspirerende worldcafé-setting zorgt ervoor dat alle bijdragen en reacties een plek krijgen.

Triple helix

Na de sessie vertelt sessieleider Raymond Reesink: “Het Worldcafé leverde volgeschreven flipover-vellen op, ik heb mooie gesprekken zien ontstaan en ik zag dat er telefoonnummers werden uitgewisseld.” Dat is precies waarop was gehoopt. Reesink: “We wilden de focus leggen op (ondernemers)initiatieven die vanuit verschillende benaderingen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarbij wilden we ook de kans grijpen om met elkaar de initiatieven verder aan te scherpen en om de verdere kansen te verkennen.” Jolanda van Rensch, opgavemanager van de Productieve regio, was ook bij de werksessie. Zij vult aan: “We konden rekenen op een heel divers publiek. Van bedrijven tot overheden en bestuurders. Dus de triple helix hadden we bij elkaar. Samen kom je op veel ideeën, dat bleek wel bij de terugkoppeling.” Reesink beaamt: “We zijn echt verder gekomen.”

GMR Regio Congres 2021 Web 32
GMR Regio Congres 2021 Web 14

Gerelateerd nieuws