Actueel

Regiocongres toont kracht in de regio

  • Actueel
  • Regiocongres toont kracht in de regio
Datum: 16 februari 2023

Als er één woord is dat tijdens het regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wel heel vaak werd genoemd, dan is dat zonder twijfel ‘samenwerking’. Zo’n 400 deelnemers waren vrijdag 10 februari naar Musis in Arnhem gekomen om te horen en te ontdekken wat de kracht is van onze Groene Metropoolregio. Is dat samenwerking? Ontdek het zelf. Een registratie van een geslaagde, tweede editie van het regiocongres.

▶️ Dit is het eerste deel van een registratie van het regiocongres. Lees hier deel 2: Is het echt een crisis of een verwaarloosd probleem?.
Banner regiocongres deel 2

Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en deze middag ook dagvoorzitter, heeft er duidelijk zin in. Vanaf het enorme Musis-podium kijkt hij met een brede grijns de zaal in. ‘Al deze mensen zijn gekomen om de kracht van de regio te ervaren en dat zullen ze ook’, is vast zijn gedachte.

Toch duikt de voorzitter niet meteen in de materie. Want hoewel het eerste deel van het regiocongres in het teken staat van de opgaven waarvoor we in de regio staan, is er op dit moment in de wereld méér aan de hand. De aardbeving in Turkije en Syrië van enkele dagen voor het congres heeft al duizenden slachtoffers gemaakt. Veel inwoners van onze regio hebben familie en bekenden in de getroffen gebieden, waardoor de impact van de ramp extra voelbaar is. “Met hen zijn wij bedroefd over de vele slachtoffers in het gebied”, zegt Bruls voordat hij een minuut stilte inlast. Een minuut die volgens de voorzitter ‘indruk maakt’.

GMR Regio Congres 2021 Web 4050

Banner giro555

Onder druk

Dan is het tijd voor de materie. Alweer twee jaar geleden werd de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen opgericht. “Omdat we als achttien gemeenten toe waren aan nieuw elan”, aldus Bruls die zelf voor de inhoudelijke aftrap zorgt. “Inmiddels zijn we gesetteld”, voegt hij eraan toe. Voor de aanwezigen die de Groene Metropoolregio nog niet goed kennen, volgt een korte introductie. Zo is de naam ‘Groene Metropoolregio’ niet zomaar gekozen. Bruls legt uit dat de regio Arnhem-Nijmegen een regio is met veel groen. Dat maakt onze regio aantrekkelijk als woongebied. Niet alleen Arnhem en Nijmegen groeien als kool, óók de omliggende gemeenten. Daar komt bij dat het Rijk onze regio heeft toegevoegd aan het selecte gezelschap van Novex-gebieden. Oftewel, gebieden die aan de lat staan om het woningtekort in ons land op te lossen. En al die nieuwe inwoners willen ook werken, recreëren, moeten naar hun werk kunnen en hebben winkels, scholen en andere voorzieningen nodig. Dat levert de nodige opgaven op. “Want”, concludeert Bruls in zijn betoog, “het groen in onze regio staat onder druk.”

GMR Regiocongres 2023 2 Plenair
GMR Regiocongres 2023 4 Plenair

Ligging als lichtpunt

Voordat de voorzitter de opgaven in de regio langsloopt, benoemt hij eerst een lichtpunt: de ligging van de regio. “Onze regio ligt in feite midden in Europa. Aan de rand van het drukst bevolkte gebied van Europa, het Ruhrgebied”, zegt Bruls. Ter vergelijking: “Den Haag ligt aan de rand van het continent. Dat is toch een stuk minder gunstig.” Met dit goede gevoel neemt hij zijn toehoorders mee naar de opgaven van de regio. Hij noemt de ambitie om 5.000 hectare extra natuur, landschap of recreatief uitloopgebied aan te leggen. Om voor goede bereikbaarheid op een duurzame manier te zorgen. Om voldoende arbeidsplaatsen en werklocaties te realiseren. En last but not least: om 60.000 betaalbare woningen te bouwen. De ambitie is ook om dé circulaire regio van Nederland te worden. Dat betekent circulair bouwen, maar ook aandacht voor recreatie en ontspanning.

Hoopvol

De eerste resultaten zijn al een feit, gaat Bruls verder. Zoals het verbeterde wandelroutenetwerk in de regio. Of de prijs die al in 2018 in de wacht is gesleept voor beste circulaire regio van Nederland. En de 1 miljard euro die nodig is voor investeringen als het aanpassen van wegen, realiseren van ov-verbindingen, meer en betere busbanen en bijvoorbeeld snelfietspaden. Een resultaat van recente datum is het indienen van het voorstel voor de Regio Deal ‘Gezonde groene groei’, waaraan in de afgelopen periode met 180 initiatiefnemers is gewerkt en waarvoor meer dan honderd projecten zijn ingediend om de opgaven in de regio aan te pakken. Het wachten is nog op het ja-woord van het Rijk, dat op elk moment kan komen. Bruls is er hoopvol over. “Als je als Rijk ambities hebt voor onze regio, dan moet je ook helpen om ze mogelijk te maken”, stelt hij.

GMR Regio Congres 2021 Web 12
GMR Regio Congres 2021 Web 1

Samenwerking

In het verhaal van Bruls klinkt al een aantal keer het woord ‘samenwerking’. “Dit vraagt om stevige samenwerking met stevige partners”, zegt hij bijvoorbeeld als hij de uitdagingen en resultaten van de opgetelde kracht van de samenwerking langsloopt. Zijn slotconclusie is daarom niet meer verrassend: “Onze ambities zijn helder. Ik nodig iedereen uit om ze de komende jaren te helpen realiseren.” Vanuit de zaal klinkt een groot applaus.

Naar State of the Region▶️ Lees de gehele State of the Region


Gerelateerd nieuws