• Actueel
  • Move to Match helpt mensen met opleidingen aan een match op de arbeidsmarkt
Datum: 16 mei 2023

Actueel

Move to Match helpt mensen met opleidingen aan een match op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit. Door grote transities op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming is er meer vraag naar nieuwe vaardigheden, kennis en kunde dan ooit. Marina van der Steenstraten, programmadirecteur bij Move to Match, vertelt hoe het bedrijf inspeelt op die vraag. “We hebben de maatschappelijke opdracht om volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling in de vorm van passende opleidingen, om zo een steentje bij te dragen aan de dynamische arbeidsmarkt.”

Onder het motto ‘leven lang ontwikkelen’ verzorgt Move to Match bijscholing en omscholing voor volwassenen in de regio Arnhem-Nijmegen. Move to Match is een samenwerkingsverband van de mbo-instellingen Rijn IJssel en ROC Nijmegen. Van der Steenstraten vertelt: “Een jaar geleden hebben we de handen ineengeslagen om werkgevers, werknemers en werkzoekenden scholingen en trainingen aan te bieden.”

Steeds meer werkgevers en instellingen met een scholingsvraag komen terecht bij Move to Match. En die scholingsvragen zijn erg uiteenlopend. “Denk bijvoorbeeld aan mensen die jaren geleden zijn opgeleid in de installatietechniek. Zij moeten tegenwoordig zonnepanelen en warmtepompen plaatsen, terwijl deze nog niet bestonden toen zij werden opgeleid. Daar helpen we bij. Als we een scholingsvraag binnen krijgen, kijken we met de opleidingsteams van ROC Nijmegen en Rijn IJssel welke opleiding het beste past. Zo kunnen we een maatwerktraject bieden.”

Blijven ontwikkelen voor een match op de arbeidsmarkt

Tijden veranderen, en dat vraagt ook om nieuwe skills en vaardigheden. Volgens Van der Steenstraten is het ook belangrijker dan ooit om te investeren in human capital. “We moeten ons blijven ontwikkelen, anders is er een kans op een mismatch op de arbeidsmarkt.

Move to Match schoolt werknemers bij, maar is er ook voor mensen die nog geen werk hebben. “We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een kans geven”, zegt Van der Steenstraten. “Veel bedrijven willen hen graag in dienst, maar weten niet hoe. Een ‘echte’ opleiding is vaak te hoog gegrepen: iedere dag naar lessen gaan en toetsen halen is een hele opgave.”

Bij Move to Match worden deze mensen op hun eigen niveau en met persoonlijke aandacht  klaargestoomd voor het werkveld. “Het is belangrijk om deze groep het vertrouwen terug te geven. Het vertrouwen om écht aan de slag te gaan. Dit doen we met de praktijkverklaring. Zo kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leren met goede begeleiding in het werkveld. Ze krijgen op deze manier de rust en de motivatie om weer een plekje in de arbeidsmarkt te vinden.”

Samenwerken aan Human Capital

Op 13 april ondertekenden Provincie Gelderland, The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen en de Groene Metropoolregio het Human Capital Akkoord. Een goede ontwikkeling, volgens Van der Steenstraten. “Het is mooi om te zien dat we onze krachten bundelen om te werken aan ons human capital. Zo zorgen we samen dat de vraag vanuit de markt, en het aanbod op de arbeidsmarkt weer samenkomen”

Move to Match werkt ook volop mee aan het Human Capital Akkoord. Dat gebeurt onder andere door werktafelsessies bij te wonen. Een mooi voorbeeld is de werktafel ‘Leven lang ontwikkelen in de zorg.’ “We zitten aan tafel met gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen over het thema digitalisering in de zorg. We onderzoeken welke skills er nodig zijn om werknemers goed te laten functioneren in deze nieuwe zorg- en welzijnsomgeving met grote technologische ontwikkelingen.”

Het is natuurlijk voor de werkgevers én werknemers belangrijk dat ze zich vertrouwd en veilig voelen om in deze sterk veranderende omgeving te werken. “We willen er dan ook voor zorgen dat mensen goed met alle nieuwe technologieën kunnen omgaan. Daarom gaan we met de werkgevers in gesprek. Vervolgens werken de deelnemers van de werktafel gezamenlijk aan een projectplan. Om zo samen met werkgevers en gemeenten tot goede opleidingen en ondersteuning te komen.”

Een bloeiende regio

“Mensen die een mbo-opleiding hebben gevolgd, blijven vaak in de regio”, vertelt Van der Steenstraten. “En het is belangrijk om ze bij ons te houden, want we hebben deze professionals hard nodig!” Daarom werkt Move to Match samen met werkgevers uit de regio, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van onze talenten. “Als we samen zorg dragen voor ons human capital, dan blijft het talent hier. Dat zorgt voor een bloeiende arbeidsmarkt en een bloeiende regio.”


Gerelateerd nieuws