Actueel

‘Laat het een dag zijn waarop de vonk van genialiteit opvlamt’

  • Actueel
  • Laat het een dag zijn waarop de vonk van genialiteit opvlamt
Datum: 17 januari 2024

GMR-voorzitter Hubert Bruls over het regiocongres 2024

Na het succes van de eerste twee edities van het regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem en Nijmegen (GMR) zijn de verwachtingen voor editie drie hooggespannen. Vrijdag 2 februari staat het weer te gebeuren. Ditmaal is de locatie De Vasim in Nijmegen. Hubert Bruls, voorzitter van de GMR, kijkt er al naar uit: “Dit is hét moment in het jaar om elkaar te ontmoeten.”

50 tinten groen

Het congresthema ‘50 tinten groen’ spreekt tot de verbeelding. De keynote-spreker is niemand minder dan ruimtelijk expert Hans Mommaas. En de workshops geven deelnemers wat te kiezen. Het zijn dé ingrediënten voor het regiocongres 2024. Hubert Bruls heeft de eer het congres te openen. Ook ditmaal brengt hij zijn State of the Region.

Vorig jaar maakte u met uw State of the Region indruk. Wat kunnen we dit keer verwachten?

“Afgelopen jaar hebben we aan mooie plannen gewerkt. De Regio Deal is er gekomen. Met maar liefst honderd partijen gaan we gezamenlijk investeren in de groene groei van onze regio. Het regioarrangement is door alle gemeenteraden behandeld. Alle Colleges van burgemeester en wethouders hebben met het NOVEX ontwikkelperspectief ingestemd. Nu moeten we als regio laten zien dat we niet alleen goed kunnen nadenken, maar ook in staat zijn de plannen in de praktijk te brengen. Tegelijkertijd mogen we de dilemma’s waar we voor staan in de regio, niet onderschatten. Dat alles komt aan bod.”

Het thema ‘50 tinten groen’ is vast niet voor niets gekozen?

“Natuurlijk is het een verwijzing naar onze naam: Groene Metropoolregio. Dit ‘groen’ kun je op heel veel manieren zien. Je hebt het letterlijke groen, dus het groen in de natuur. Of denk aan het groene gedachtegoed en de verduurzaming. En zelfs binnen de verschillende tinten heb je weer allerlei soorten groen. Het is een thema dat de verscheidenheid van onze regio aangeeft. En dat laat zien dat binnen die verscheidenheid maatwerk mogelijk is. Het is ook een link naar de keuzes die we moeten maken. We kunnen niet alle tinten groen gaan maken.”

U heeft het over keuzes maken. Om welke keuzes gaat het dan?

“Als je zegt ‘we willen mensen laten wonen’, heb je keuzes te maken op het gebied van verkeer en vervoer. Je kunt bijvoorbeeld niet ongebreideld wegen aanleggen, want daar heb je de ruimte dan niet meer voor. Dat keuzevraagstuk is er ook als je het over recreatieve voorzieningen hebt. Of natuurontwikkeling. Kiezen voor het één heeft consequenties voor het ander. Uiteindelijk moeten we kiezen welke kleuren groen we echt willen hebben.”

Hoe gaat het regiocongres hieraan bijdragen?

“Een congres is niet bedoeld om besluiten te nemen. Laat het vooral een dag zijn waarop de vonk van genialiteit tussen mensen opvlamt. Om het allemaal mogelijk te maken in onze regio, is die genialiteit nog meer nodig. Creativiteit ook. Laat het regiocongres daarom een kans zijn om elkaar te ontmoeten. Om nieuwe ideeën op te doen. En om te voelen dat we één regio zijn, waarin we met elkaar de plannen gaan realiseren.”

Het congres mag je dus eigenlijk niet missen?

“Laten we duidelijk zijn: het regiocongres is niet het feestje van achttien gemeenten. Juist niet zelfs! De voorgaande keren bleek duidelijk dat ook maatschappelijke organisaties, andere overheden en bedrijven buitengewoon geïnteresseerd zijn. Dat is goed te begrijpen. De Groene Metropoolregio is wel de regio waar het gebeurt in Gelderland. We zijn de dichtst bevolktste regio. We hebben enorm veel kennisinstellingen. Er is heel veel bedrijvigheid. Deze regio is de motor van ontwikkeling in Gelderland. Op het regiocongres komt dit allemaal samen, daar wil je bij zijn.”

Tot slot nog een uitsmijter voor de bezoeker?

“Neem vooral je eigen tint groen mee. Verras ons, inspireer ons en help ons mee de plannen te realiseren.”


Gerelateerd nieuws