Actueel

Deelmobiliteit in de regio groeit verder

  • Actueel
  • Deelmobiliteit in de regio groeit verder
Datum: 15 september 2021

Deelmobiliteit is een belangrijke schakel om onze regio bereikbaar en leefbaar te houden. Bij deelmobiliteit zijn (grotendeels elektrische) vervoermiddelen als een auto, fietsen en bakfiets voor iedereen te huur. Het aantal mensen dat hiervan gebruikmaakt in onze regio, stijgt. Ook het beschikbare aantal vervoermiddelen groeit gestaag. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen start een onderzoek hoe de inzet van deelmobiliteit, al dan niet via mobiliteitshubs, nog verder verbeterd kan worden in onze regio.

Duurzame mobiliteit is onmisbaar voor een regio die een goede economie en prettig wonen nastreeft. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaat daarom voor snel, comfortabel, veilig en schoon reizen. Dit doen we onder andere door deelmobiliteit aan te bieden via eHUBS. Tot 1.250 mensen per maand gebruiken het elektrisch deelvervoer van de 13 eHUBS in Arnhem en Nijmegen. Het gebruik van elektrische deelauto’s en elektrische bakfietsen groeit bovendien elke maand verder. Mede daarom hebben we in augustus 2021 het aanbod van e-bakfietsen flink uitgebreid. Niet alleen in de eHUBS, maar ook op diverse andere locaties in Arnhem en Nijmegen zijn voortaan elektrische bakfietsen te huur. Daarnaast zijn we bezig om robuustere elektrische fietsen aan te bieden, die minder gevoelig zijn voor diefstal en vandalisme.

Onderzoek om deelmobiliteit te verbeteren

Als regio willen we nog veel meer met deelmobiliteit gaan werken. Zo willen we deelmobiliteit gaan inzetten op hubs en knooppunten in de regio, wat het overstappen op duurzaam vervoer makkelijker en aantrekkelijker maakt. We onderscheiden daarbij drie soorten gebruik: inzet bij stedelijke ontwikkeling, het verbeteren van de openbare ruimte door het verminderen van parkeerdruk en het bevorderen van ketenmobiliteit. We zien het als onze taak om ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit te volgen, stimuleren, coördineren en te faciliteren. Zodat deelmobiliteit niet alleen in de steden, maar ook in de kleinere gemeenten in onze regio kan worden uitgerold. We starten daarom een onderzoek waarin we antwoord zoeken op de vraag: welke stappen moeten gezet worden om in de regio Arnhem-Nijmegen te komen tot een samenhangend netwerk van deelmobiliteit dat aansluit bij de visie op hubs en gebruikmaakt van de kansen die de verstedelijkingsopgave biedt? Dit onderzoek moet leiden tot verdere uitrol van deelmobiliteit in 2022.