Actueel

Dankzij eHUBS tot 1.250 duurzame ritten per maand

  • Actueel
  • Dankzij eHUBS tot 1.250 duurzame ritten per maand
Datum: 19 juli 2021

Tot 1.250 mensen per maand gebruiken het elektrisch deelvervoer van de 13 eHUBS in Arnhem en Nijmegen. De eHUBS zijn een van de projecten van ons programma Slim & Schoon Onderweg. Het gebruik van elektrische deelauto’s en elektrische bakfietsen groeit elke maand verder, sinds de start van de eHUBS in juni 2020. We breiden daarom het aantal e-bikes en e-bakfietsen uit.

Al met al mooie resultaten dus voor dit project van ons programma Slim & Schoon Onderweg, in samenwerking met gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen. Om schoner vervoer te stimuleren, heeft Nijmegen sinds juni 2020 10 eHUBS en Arnhem 3. Deze eHUBS zijn plekken in de wijk met elektrische deel(bak)fietsen en elektrische deelauto’s. Zo wordt slimmer en duurzamer reizen makkelijker voor de inwoners. De elektrische vervoermiddelen van de eHUBs zijn voor iedereen te huur via een app. Wanneer en hoe lang iemand huurt, bepaalt hij zelf. Zo maken de eHUBS in Nijmegen en Arnhem de keuze voor een (bak)fiets in plaats van de auto gemakkelijker. En dat scheelt ook nog eens flink wat CO2-uitstoot.

Aantal gebruikers e-bikes afgenomen door corona en vandalisme

Op alle 13 locaties zijn e-bikes te huur. In de eerste drie maanden na de start van de eHUBS gebruikten gemiddeld 750 mensen per maand deze fietsen. Daarna liep het aantal flink terug door een nieuwe corona-lockdown en vernielingen aan en diefstal van de fietsen. Door het vandalisme is het aanbod van elektrische deelfietsen al enkele maanden beperkt. Inmiddels heeft Urbee, de aanbieder van de fietsen, maatregelen genomen om verdere diefstal terug te dringen. Het gaat om maatregelen in de app, maar ook aan de fietsen. Eind 2021 willen we weer een groter aantal elektrische fietsen aanbieden op de eHUBS. Hiervoor is een nieuwe aanbieder van elektrische deelfietsen aangesloten: deelfietsnederland. Deze fietsen zijn robuuster en worden gekoppeld aan ‘docking stations’ om diefstal te voorkomen. We bekijken nu hoe deze nieuwe fietsen goed ingepast gaan worden binnen de bestaande eHUBS.

Aantal gebruikers bakfietsen neemt toe

De elektrische bakfietsen laten, gecorrigeerd voor seizoenseffecten, een mooi gestage groei zien in het gebruik. In augustus 2021 zijn er flink wat bakfietsen in Arnhem en Nijmegen bijgeplaatst om deze groei te faciliteren.

Elke maand meer gebruikers deelauto

Ook het gebruik van de elektrische deelauto’s neemt sterk toe op de eHUBS. De laatste lockdown heeft duidelijk een effect gehad op het aantal verreden kilometers, maar het aantal nieuwe gebruikers blijft doorstijgen. De deelauto Amber is op 10 eHUBS beschikbaar en telt gemiddeld 500 gebruikers per maand in de maanden november tot en met maart. Op het moment dat de lockdownmaatregelen worden teruggeschroefd en het aantal reisbewegingen weer toeneemt, kunnen ook bij de resterende eHUBS deelauto’s beschikbaar worden gesteld.

Nieuwe eHUBS in Arnhem en ervaringen delen

De komende periode gaan we het aanbod van vervoermiddelen verbeteren en verbreden, het gebruik verder stimuleren en de succesfactoren onderzoeken. Gemeente Arnhem wil bovendien het aantal eHUBS uitbreiden door nieuwe eHUBS te plaatsen op bedrijventerrein Gelderse Poort en andere bedrijventerreinen in Arnhem.
De ervaringen uit deze proef worden gebruikt door Slim & Schoon Onderweg en de gemeentes Nijmegen en Arnhem om te bezien hoe en waar elektrische deelmobiliteit verder gestimuleerd kan worden. Ook delen we onze ervaringen met andere gemeentes, zowel in de regio als daarbuiten.

Europees project is verlengd

De eHUBS worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Interregprogramma Noord-West Europa van de Europese Commissie. Naast Nijmegen en Arnhem hebben ook Amsterdam, Manchester, Leuven, Dreux en Kempten eHUBS. Deze proefsteden verzamelen kennis die andere steden en gemeenten (ook in de regio Arnhem-Nijmegen) straks kunnen gebruiken. Op die manier kunnen in de toekomst in heel Europa eHUBS worden aangelegd. Zo wil de Europese Unie de CO2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen. Om het functioneren van de eHUBs te onderzoeken, werken we samen met een aantal onderzoeksinstellingen zoals de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam.

De proef met eHUBS liep oorspronkelijk tot eind 2021. Vanwege COVID-19 is besloten de proef met een half jaar te verlengen zodat de onderzoekers beter onderzoeksinformatie kunnen vergaren.

Meer informatie

Meer over de eHUBS, bijvoorbeeld over de 13 locaties, lees je op de projectpagina eHUBS van Slim & Schoon Onderweg. De eHUBS zijn een project van ons programma Slim & Schoon Onderweg. Met diverse projecten in dit programma helpen we inwoners en werkgevers om duurzamer, slimmer, sneller en gezonder te reizen. De 18 regiogemeenten werken hiervoor nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders.