Projecten

Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt voor de regio Arnhem-Nijmegen

  • Projecten
  • Samenwerken aan een arbeidsmarkt die werkt

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland werken samen aan het thema human capital. Het doel is een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten, zodat we de (economische) potentie van onze regio ten volle benutten. De Human Capital Agenda is de leidraad voor toekomstige acties en de basis om gezamenlijk toe te werken naar een gedragen triple helix Human Capital Akkoord 2023-2026.

In de regio Arnhem-Nijmegen is in diverse sectoren sprake van enorme krapte op de arbeidsmarkt. Om de blijvende tekorten tegen te gaan, is actie nodig: als we niets ondernemen, zijn de tekorten over tien jaar nog veel groter. De arbeidsmarkt-vraagstukken in de regio zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd talent is nodig om deze regio economisch en maatschappelijk sterker te maken. Daarom zoeken we naar regionale samenwerking.

De focus van de Human Capital Agenda ligt op het verbinden en versterken van kansrijke regionale initiatieven en projecten voor de sectoren energy, health en hightech, waar de mismatch op de arbeidsmarkt in kwantiteit en kwaliteit het grootst is.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board, provincie Gelderland ondertekenden samen met de arbeidsregio's, ondernemers en onderwijsinstellingen het Human Capital akkoord.

Er zijn vier podcasts over de

Human Capital Agenda.

Luister hier naar de podcasts


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven