Actueel

Succesvolle lancering Economische Monitor Groene Metropoolregio

  • Actueel
  • Succesvolle lancering Economische Monitor
Datum: 15 december 2023

Donderdag 14 december werd de eerste variant van de regionale Economische Monitor gepresenteerd. De lancering vond plaats in het Technoforum in Wijchen; een inspirerende omgeving waar innovatie, ondernemerschap en techniek samenkomen. Even inspirerend waren de gastsprekers Henri de Groot, Gert-Jan Hospers en Anne Berndsen die hun eigen blik en visie deelden op deze monitor.

Economie: Wat vertelt deze monitor ons?

Henri de Groot is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Het valt Henri op dat dit een zeer gevarieerde en gemiddelde regio is, een fascinerende kopie van de landelijke economie. Henri benadrukte tijdens zijn presentatie het belang van een economisch goed ontwikkelde regio. Elke regio worstelt met zijn eigen vraagstukken. We staan voor een aantal grote transities en de arbeidsmarkt is daarbij de belangrijkste sleutel. Omscholing is daarbij veel meer het probleem dan de tekorten op de arbeidsmarkt. We moeten woningen bouwen voor de ouderen van straks en niet voor de jongeren van nu, om een financiële crisis straks te voorkomen.  

Gezondheidszorg en onderwijs staan zwaar onder druk. De kracht van deze regio zit in het medische- en het energiecluster. Logistieke sector is groot maar de toegevoegde waarde is relatief beperkt. Vanuit de brede welvaart gedachte moeten we tot onvermijdelijke keuzes komen en daarnaar handelen. Er liggen ook hier grote duurzaamheids- en inclusiviteitsuitdagingen. De trend van Glocalisering zet volgens hem door; Glocalisering is het groeiende belang van een sterke regio in een wereld die steeds meer verweven is.  

‘Een arbeidsmarkt die past bij de transities waar we voor staan, dat is de sleutel voor een toekomstbestendige economie'

Monitor 2023/2024

Klik op onderstaande afbeelding en bekijk de monitor. Gebruik de filter om de cijfers per gemeente te vergelijken.

IMG 0210 (1)
IMG 0183 (1)
20231214 102432

Arbeidsmarkt: Hoe werkgevers ‘The Next Generation’ aan zich binden.

Anne Berndsen is ondernemer bij First Thing & Voor Morgen en legde het publiek haarfijn uit waarom werkgevers meer aandacht moeten hebben voor de volgende generatie. Over 15 jaar is gemiddeld 42% van de huidige werknemers met pensioen. Daarom hebben we de nieuwe generatie hard nodig. Haar belangrijkste boodschap? De nieuwe generatie heeft tijdens hun loopbaan meer behoefte aan een variatie aan werkgevers, flexibelere werktijden en continue ontwikkeling. Anne raadt onder andere aan om jongeren meer mee te nemen in de besluitvorming en om te denken in mogelijkheden om mee te denken in het ritme en het leven van de nieuwe generatie. Ook valt haar op dat er nog te veel bedrijven onvoldoende zichtbaar zijn. Hierdoor kiest nieuw talent eerder voor bedrijven met een bekende naam buiten de regio.

‘Over 15 jaar is gemiddeld 42% van de huidige werknemers met pensioen. Daarom hebben we de nieuwe generatie hard nodig.’

20231214 110333
20231214 112423
20231214 105425

Werklocaties: De toekomst van werklocaties

Aansluitend op het verhaal van Anne gaf Gert-Jan Hospers, hoogleraar Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van de stichting ‘Stad & Regio’, zijn visie op de werklocaties van morgen. Gert-Jan herkent het verhaal van Anne en voegt hieraan toe dat die arbeidskrachten van de toekomst wel willen werken op een fijne en bereikbare werkplek. Maar waar bouwen we die? En hoe combineren we werken en wonen op een slimme manier? Gert-Jan geeft aan dat er een groeiende behoefte is aan hubs waar verschillende bedrijven hun werknemers laten werken. Ook in het digitale tijdperk blijft er behoefte om elkaar in het echt te ontmoeten. Gert/Jan raadt bedrijven ook aan om meer samen te werken met andere bedrijven. Waarom zou je bijvoorbeeld niet de lunch samen in één kantine organiseren? Hierdoor ontstaat meer interactie en sociale cohesie tussen bedrijven en werknemers.

‘Ook in het digitale tijdperk blijft er behoefte om elkaar in het echt te ontmoeten.’

20231214 114001
IMG 0189 (1)
20231214 120424

Muzikale afsluiting en netwerklunch

De ochtend werd op een creatieve manier samengevat door ´standup musician´ Bart Kiers. Na afloop werd er nog verder gediscussieerd over de thema´s onder het genot van een goed verzorgde lunch in de prachtige kantine van het bedrijf Modderkolk.

De monitor wordt een terugkerende methode om de voortgang en aandachtsgebieden binnen onze regio te volgen en het gesprek hierover met elkaar aan te gaan. U kunt de monitor ook op gemeenteniveau filteren, waarmee u de cijfers onderling kunt vergelijken.

Ontdek de monitor

20231214 111345
20231214 134801
20231214 121652

Gerelateerd nieuws