Actueel

Start inschrijving Flexpool

  • Actueel
  • Start inschrijving Flexpool
Datum: 08 maart 2023

Start inschrijving Flexpool Woondeal

De woningnood in onze regio is groot. Sinds begin 2022 biedt de Groene Metropoolregio gemeenten de Flexpool Woondeal aan, voor ondersteuning bij hun woningbouwopgave. In de Flexpool zitten mensen met expertise in het fysieke/ruimtelijke domein. De ondersteuning bestaat uit korte adviestrajecten, waarmee knelpunten in complexe gebiedsontwikkelingen weggenomen worden en woningbouw kan worden versneld. Het afgelopen jaar hebben wij via de Flexpool twaalf gemeenten bij 23 projecten geholpen, variërend van groot tot klein. De Flexpool Woondeal gaat verder in 2023. Vanaf 6 maart 2023 is de inschrijving geopend en kunnen gemeenten een woningbouwproject aanmelden. Meer informatie over de Flexpool en het aanmelden van een project

Flexpool Woondeal van de GMR provinciaal uitgerold

Deze vorm van ondersteuning wordt goed gewaardeerd door gemeenten en daarom overweegt de provincie Gelderland om de Flexpool ook op provinciaal niveau uit te rollen. Hiermee breidt de provincie haar ondersteuningsmogelijkheden om het aantal (gespecialiseerde) ambtenaren te vergroten en om woningbouw te versnellen, verder uit. Lees er meer over in de nieuwsbrief van de provincie Gelderland

IMG 4471

Gerelateerd nieuws