Actueel

Regio's en provincie pleiten in Den Haag voor versterking OV

  • Actueel
  • Regio's en provincie pleiten in Den Haag voor versterking OV
Datum: 08 juni 2023

Zonder goed openbaar vervoer (OV), valt er weinig meer te reizen. Investeer daarom in het OV en daarmee in de bereikbaarheid van de regio’s. Dat is de boodschap die provincie Gelderland en 6 Gelderse regio’s vanmiddag richtten aan kabinet en Tweede Kamer.

Een Gelderse delegatie overhandigde een speciale OV-chipkaart en riep het Rijk op om samen met provincie, regio’s en gemeenten te investeren in het OV. De Gelderse gedeputeerde en wethouders spraken in Den Haag met staatssecretaris OV Vivianne Heijnen en een aantal kamerleden over de grote druk waaronder het OV in Gelderland staat. Het OV in Gelderland staat onder grote druk. Provincie en regio’s hebben de afgelopen jaren al fors moeten snijden. Als er niets gebeurt, wacht een tekort van € 27 miljoen in 2027. Dit wordt vooral veroorzaakt door gestegen brandstofprijzen en personeelskosten waarvoor de provincie amper wordt gecompenseerd door het Rijk.

Gevolgen tekorten OV

Geen investering betekent dat nog meer buslijnen in steden, dorpen en landelijk gebied worden geschrapt met grote gevolgen voor (kwetsbare) inwoners, scholieren, studenten, forensen en recreanten. Het zet de leefbaarheid van steden, dorpen en landelijk gebied steeds verder onder druk, terwijl het aantal inwoners en ondernemers blijft toenemen; de komende jaren bouwen we 104.000 nieuwe woningen. Als de bereikbaarheid van de regio’s afneemt, heeft dat ook directe gevolgen voor de economische ontwikkeling en dus voor de brede welvaart van Gelderland.

Jan van der Meer, gedeputeerde van de provincie Gelderland:

"Wij hebben als provincie al het laag- en hooghangend fruit inmiddels geplukt. Het dorre hout is eruit. De boom is kaal. Nog minder OV leidt tot meer autogebruik of vervoersarmoede als mensen zich geen auto kunnen veroorloven. Openbaar vervoer is essentieel als wij nieuwe woningen moeten bouwen en willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen."

Rijksbijdragen

Provinciale Staten van Gelderland besloten recent om voor 2023 €13 miljoen extra te investeren in het openbaar vervoer, zodat het huidige vervoersaanbod kan blijven bestaan. Volgens Jan van der Meer is er een structurele oplossing nodig.

"Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, van provincie, van regio’s en van gemeenten. Wij roepen het Rijk op om ook te investeren in het openbaar vervoer als essentiële voorwaarde voor een duurzame bereikbaarheid van de regio’s".


Gerelateerd nieuws