Actueel

Regio neemt deel aan Polis 2021

  • Actueel
  • Regio neemt deel aan Polis 2021
Datum: 11 november 2021

Ook in 2021 neemt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen deel aan de Polis-conferentie. Deze Europese conferentie over innovatieve mobiliteit in steden en regio’s vindt plaats op 1 en 2 december. Als regio presenteren wij onder andere onze aanpak om het gebruik van regionale snelle fietspaden te stimuleren.

De Polis-conferentie is dit jaar in Göteborg, Zweden. Vorig jaar was onze regio nog co-host van de conferentie, samen met provincie Gelderland en Polis. Die online editie telde ruim 900 deelnemers. Aan het begin van de 2021-editie, op 1 december, draagt onze bestuurlijk vertegenwoordiger Roeland van der Zee de Polis-conferentie officieel over op medeorganisator en gastheer Göteborg. Roeland vraagt daarbij aandacht voor het vervolg van de in 2020 aangenomen Polis Pledge. Daarin beloven zestien regio’s en steden zich volledig in te zetten om rond 2030 een emissiereductie van 55% te bereiken door de verschuiving naar duurzame stedelijke mobiliteit te versnellen. Zo’n duurzame verschuiving is bijvoorbeeld goed te maken met de kansen die internationaal spoor biedt, met name de ICE en corridor Amsterdam-Arnhem-Rhein-Ruhr.

Snelle fietspaden

De Polis-conferentie brengt ook dit jaar uiteenlopende innovaties in mobiliteit voor het voetlicht. Zo ook het succes van de snelle fietspaden in onze regio Arnhem-Nijmegen. Daarover geeft Klaas-Jan Gräfe (programmamanager Slim & Schoon Onderweg van onze regio) op 2 december een presentatie.

Een tweede presentatie vanuit onze regio wordt gegeven door onze regiogemeente Arnhem. Peter Swart vertelt over het Europese project Clean Mobile Energy, waarin – onder andere in onze regio – wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen op het raakvlak van energie en mobiliteit.

Meedoen aan de Polis-conferentie is nog mogelijk. Aanmelden kan via https://www.polisnetwork.eu/2021-annual-polis-conference/.