• Actueel
  • Openbaar vervoer onder druk
Datum: 17 januari 2023

Actueel

Openbaar vervoer onder druk: Groene Metropoolregio laat zich horen bij Provinciale Staten

Woensdag 18 januari gaat wethouder van Wijchen, Twan van Bronkhorst namens de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen inspreken bij Provinciale Staten. “Wij maken ons grote zorgen over de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen met betrekking tot het openbaar vervoer (OV).”

“Het is tijd om samen met de Provincie Gelderland en Regio Foodvalley een nieuwe OV-visie inclusief bijbehorend OV-budget te maken, waarin de relatie gelegd wordt met alle actuele ontwikkelingen zoals de verstedelijkingsopgaven in onze regio’s.”

Bereikbaarheid

We staan als Groene Metropoolregio de komende jaren voor een aantal grote opgaven als het om de bereikbaarheid van de regio Arnhem Nijmegen gaat. Onze gezamenlijke ambitie is de realisatie van zo’n 60.000 woningen en bijbehorende werkgelegenheid voor 2040 (samen met Regio Foodvalley 100.000 woningen). Dat betekent dat het aantal inwoners en mobiliteitsbewegingen fors toeneemt. Een goed openbaar vervoernetwerk is dan essentieel voor onze bereikbaarheid.

Al eerder zorgen geuit

We hebben de zorgen al eerder geuit in zowel een inspraakreactie als in een brief aan de Staten in verband met de besluitvorming over de bij het OV horende budgetten.

Arnhem Nijmegen en Foodvalley

Naast de GMR gaan ook Nermina Kundic (gemeente Arnhem), Cilia Daemen  (gemeente Nijmegen) en Engbert Stroobosscher (Regio Foodvalley) inspreken. We hopen dat de ‘nieuwe’ Provinciale Staten na de verkiezingen een verstandig besluit nemen.

Lees hier ook het bericht: Zorgen over de toekomst van het OV.

 


Gerelateerd nieuws