Actueel

Op naar nóg meer deelfietsen en -scooters in de regio Arnhem-Nijmegen

  • Actueel
  • Op naar nóg meer deelfietsen en -scooters in de regio Arnhem-Nijmegen
Datum: 17 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober 2022 komen er weer nieuwe deel-e-bikes bij in Nijmegen. Ons programma Slim & Schoon Onderweg (S&SO) wil het aanbod en gebruik van deelmobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen nog verder vergroten. Daarom heeft dit programma onderzocht hoe dat aan te pakken. Deelmobiliteit is namelijk hard nodig in onze regio waar de komende jaren tienduizenden woningen bijkomen. S&SO gaat daarom zorgen voor meer aanbod van deel-e-bikes, -scooters en -auto’s; de vraag ernaar stimuleren en kennis delen.

Tot 2040 komen er 100.000 woningen bij in de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Deelmobiliteit moet zorgen voor minder files en een gezondere leefomgeving. In de openbare ruimte komt deelmobiliteit samen op mobiliteitshubs of eHUBs. Je kunt hier met je eigen auto, fiets, het ov of lopend naartoe en met een e-bike, e-scooter of  elektrische auto verder reizen. Slim & Schoon Onderweg (S&SO) wil het aanbod en gebruik van deelmobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen vergroten. Het programma heeft onderzocht hoe dit aan te pakken.

Inzicht in potentiële doelgroepen

Onderzocht is op welke locaties in de regio Arnhem-Nijmegen de mobiliteitshubs een grote kans van slagen hebben. Hiervoor is geanalyseerd waar veel korte autoritten plaatsvinden die vervangen kunnen worden door deelmobiliteit. Daarnaast is gekeken naar de potentie voor deelmobiliteit aan de hand van typen bewoners (huishoudens en opleiding) en locatiekenmerken (afstand tot ov en stedelijke dichtheid). Op basis hiervan is de potentie in Arnhem en Nijmegen het grootst, met een kansrijke schil rondom deze steden.

En nu: meer aanbod

Als vervolgstap op het onderzoek gaat S&SO deelmobiliteit op drie manieren uitrollen. Op de eerste plaats gaat S&SO een ruimer aanbod van deelmobiliteit mogelijk maken. Door deelmobiliteitshubs in te richten: nieuwe hubs en een uitbreiding van bestaande hubs. Daarbij werkt S&SO uiteraard nauw samen met gemeenten en hun plannen voor hubs en deelmobiliteit. Bijvoorbeeld met gemeente Nijmegen die vanaf nu op diverse locaties deel-e-bikes en deelscooters gaat plaatsen. S&SO zet bovendien hubs in kleinere kernen rondom een stad op. Startend met de kernen rondom Zevenaar, om kennis op te doen voor andere dorpen in de regio.

Vraag stimuleren en kennis uitwisselen

Tweede vervolgstap van S&SO is het stimuleren van de vraag naar deelmobiliteit. Daarvoor gaat het programma de herkenbaarheid ervan vergroten. Bijvoorbeeld door een uniforme identiteit te ontwikkelen, zowel fysiek als digitaal. Ondersteund met een communicatiecampagne en eventueel probeeracties. Ook vergroot S&SO het gebruiksgemak. Daarvoor is het nodig dat de gebruiker via één platform (bijvoorbeeld een app) gebruik kan maken van alle verschillende deelmobiliteit-aanbieders.

Als derde vervolgstap gaat S&SO de kennis over deelmobiliteit delen en de 18 gemeenten in de regio en provincie Gelderland ondersteunen. Bijvoorbeeld door jaarlijkse kennissessies te organiseren.

Over Slim & Schoon Onderweg

Het programma Slim & Schoon Onderweg werkt aan een beter bereikbare en schonere regio. In het programma werken diverse organisaties samen, zoals Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders. Met diverse oplossingen helpen we inwoners en organisaties om duurzamer, slimmer, sneller en gezonder te reizen. Van advies aan bedrijven om hun logistiek te verduurzamen tot het stimuleren van duurzaam reizen naar diverse onderwijsinstellingen in de regio.