Actueel

Nieuwe Flexpool projecten van start vanuit Woondeal Arnhem-Nijmegen.

  • Actueel
  • Nieuwe Flexpool projecten van start vanuit Woondeal Arnhem-Nijmegen
Datum: 12 juli 2023

De Flexpool Woondeal bestaat al anderhalf jaar in de Groene Metropoolregio. In totaal zijn er ruim dertig projecten in zestien gemeenten opgepakt. Recent zijn er weer acht nieuwe projecten gestart. 

Versnelling van de woningbouw

Om de woningbouw te versnellen is een Flexpool ingericht. In de regio Arnhem-Nijmegen is in 2020 een Woondeal ondertekend door het Rijk, de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Groene Metropoolregio. In de Woondeal is onder meer de afspraak gemaakt om tot 2025 20.000 woningen te realiseren. 

Over de Flexpool

De Flexpool wordt uitgevoerd door Arcadis en Over Morgen en bestaat uit experts in het fysieke/ruimtelijke domein. Zij adviseren gemeenten met specialistische kennis om vraagstukken ‘vlot te trekken’. Deze regeling is gericht op korte adviestrajecten waarmee knelpunten in complexe gebiedsontwikkelingen weggenomen worden.

Diverse vraagstukken vanuit gemeenten

De gevraagde expertise vanuit de gemeenten blijkt divers en multidisciplinair. De aanvragen variëren van berekeningen rondom uitstoot en stikstof, van advies rondom tender strategieën tot het opstellen van participatieplannen. Daarnaast verschillen de projecten flink in grootte. Van 20 woningen in Rozendaal naar potentieel 15.000 woningen voor de binnenstedelijke strategie in Nijmegen. In onderstaande tabel kan je een overzicht vinden van alle afgeronde en lopende projecten.

De experts uit het netwerk brengen met hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang. Door nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgen processen een boost en leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis. Meer weten over de Flexpool? Kijk hier.

Flexpool projecten

In 2022 hebben we via de Flexpool dertien gemeenten bij 22 projecten geholpen. Variërend van groot tot klein. Begin 2022 zijn de eerste Flexpool projecten opgepakt en in het najaar gingen de eerste projecten voor de Flexpool 2.0 van start tijdens de eerste ronde. Eind 2022 is een tweede ronde van start gegaan. Deze is in 2023 is doorgetrokken.

Bekijk hier de projecten


Gerelateerd nieuws