Actueel

Mobiliteitshubs in Mook-Molenhoek, Malden en Cuijk stapje dichterbij

  • Actueel
  • Mobiliteitshubs in Mook-Molenhoek, Malden en Cuijk stapje dichterbij
Datum: 24 februari 2022

Drie locaties ten zuiden van Nijmegen zijn in beeld als nieuwe mobiliteitshub: een plek om over te stappen van auto naar ov of fiets. Het gaat om station Mook-Molenhoek, de zuidelijke kop van Malden en station Cuijk. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen concludeert dit na onderzoek. De gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar en de provincie Gelderland omarmen de voorstellen en gaan deze samen verder uitwerken.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit enorm: er komen 60.000 nieuwe woningen tot 2040 en veel nieuwe bedrijven. Niets doen, leidt tot overvolle wegen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zet daarom in op een mobiliteitstransitie van autogebruik naar meer gebruik van duurzame mobiliteit. Dit doen we op allerlei manieren, waaronder de ontwikkeling van mobiliteitshubs. Op zo’n hub kunnen inwoners, werknemers en bezoekers van de regio gemakkelijk overstappen van het ene naar het andere – liefst duurzame – vervoermiddel. Bijvoorbeeld van auto naar fiets, ov of elektrische auto. Voor de ontwikkeling van deze mobiliteitshubs heeft de Groene Metropoolregio samen met de provincie Gelderland een Strategische Agenda 2025 opgesteld. Daarin staan concrete locaties voor hubs genoemd, maar wordt ook geadviseerd enkele potentiële locaties te onderzoeken. Voor de zuidflank van Nijmegen is dit onderzoek nu afgerond. Het gaat hierbij om het gebied van de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar.

1 op de 3 werkt in Nijmegen

De Groene Metropoolregio heeft Goudappel gevraagd een gemeentegrensoverschrijdende verkeersanalyse te doen naar de verkeersstromen in deze zuidflank van Nijmegen. Uit deze analyse blijkt dat 1 op de 3 werkende inwoners van de gemeenten Mook en Middelaar, Berg en Dal en Heumen werkt in Nijmegen. Dit komt neer op circa 9.000 personen. Het autoverkeer vanuit deze gemeenten kent grofweg 3 hoofdstromen naar de economische kernlocaties in Nijmegen. Dit zijn de volgende routes: via de A73/ Van Boetbergweg, via de N844/ Rijksweg Malden en via Groesbeek/ Nijmeegsebaan.

Een kernteam met betrokken stakeholders van de vier gemeenten, provincie Gelderland en onze regio heeft op basis van deze analyse gewerkt aan conclusies en aanbevelingen voor potentiële hublocaties in het gebied. Er zijn drie kansrijke locaties in beeld: station Mook-Molenhoek, de zuidelijke kop van Malden en station Cuijk.

Station Mook-Molenhoek

Benut station Mook-Molenhoek als regionale hub, zo adviseert het kernteam. Want het versnellen en de frequentieverhoging van de spoorlijn Nijmegen-Venlo (de Maaslijn) maakt de trein een aantrekkelijker alternatief voor de auto. Het station als overstappunt is met name interessant voor reizigers vanuit de kop van Noord Limburg (N271). Een goede, herkenbare aanrijroute naar deze hub vanaf de N271, is daarvoor een vereiste. Zo ook een korte en aantrekkelijk looproute van de parkeerplekken naar de perrons.

Zuidelijke kop van Malden

Ook de zuidelijke kop van Malden is een strategische locatie voor een mobiliteitshub. Het betreft de locatie ten zuiden van de N844 bedoeld, nabij het kruispunt met de N271. Hier komen de verkeersstromen vanaf de A73 naar Nijmegen en de stromen vanuit de kop van Noord-Limburg (N271) samen. De snelle fietsroute het MaasWaalpad ligt dichtbij, wat een overstap op een (deel)fiets aantrekkelijk maakt. Ook overstappen op de bus is hier mogelijk: lijn 83 rijdt langs deze locatie richting de campus en binnenstad van Nijmegen. Om deze bus een aantrekkelijk alternatief voor de auto te laten zijn, zijn wel enkele verbeteringen nodig:

  • Lijn 83 moet minimaal 6 keer per uur gaan rijden (nu rijdt hij 2 keer per uur).
  • Lijn 83 moet sneller worden dan de auto, en niet in dezelfde file staan. Een vrijliggende busstrook op 2 à 3 locaties aan de N844 is gewenst. Dit vraagt echter om infrastructurele ingrepen aan de N844, die onlangs grootschalig is aangepakt.
  • Een structurele aanpak van de drukte op de N844, door een combinatie van fietsstimulering en stimulering van het openbaar vervoer. Eerder heeft ons programma Slim & Schoon Onderweg ook succesvol de fiets gepromoot op dit traject.

Een hub bij de zuidelijke kop van Malden geeft ook mogelijkheden voor een recreatief overstappunt. Er liggen namelijk enkele populaire natuurgebieden in de directe omgeving. 

Station Cuijk

Door de kwaliteitsverbetering van de spoorlijn Nijmegen-Venlo is ook het station van Cuijk een interessante hublocatie. Automobilisten vanuit Limburg en Brabant met eindbestemming Nijmegen kunnen op dit station overstappen op de trein.

Parkeren onaantrekkelijk maken

Het succes van een mobiliteitshub om het autoverkeer naar Nijmegen te verminderen, vraagt om een integrale aanpak. Dit betekent dat samenwerkende partijen in de zuidflank van Nijmegen met elkaar en met grote werkgevers afspraken moeten maken hierover. Zo helpt het als het parkeren op de eindbestemmingen in Nijmegen onaantrekkelijker wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door het aantal parkeerplaatsen bij grote werkgevers te verminderen en parkeertarieven in te voeren. Reiskostenvergoedingen van de werkgevers moeten het gebruik van de fiets en ov aanmoedigen en autogebruik ontmoedigen. Tot slot moeten de mobiliteitshubs aantrekkelijke, schone en veilige locaties worden met voldoende voorzieningen, voor een prettige overstapwachttijd.

Verder uitwerken

De gemeenten Mook en Middelaar, Berg en Dal, Heumen en Nijmegen en de Groene Metropoolregio omarmen de oplossingsrichtingen en willen met de voorgestelde integrale aanpak aan de slag gaan. De gemeenten gaan dit nu samen verder uitwerken.

Ook in andere gemeenten van onze regio werken we aan mobiliteitshubs; lees hier de stand van zaken.