Actueel

Jaarlijkse fietstellingen provincie Gelderland weer gestart

  • Actueel
  • Jaarlijkse fietstellingen provincie Gelderland weer gestart
Datum: 31 augustus 2021

Heb jij al een fietstelslang gespot? Provincie Gelderland telt er de komende tijd het aantal fietsers mee op provinciale en gemeentelijke wegen in onze regio. De jaarlijkse tellingen laten zien dat het aantal fietsers jaarlijks stijgt, en maken duidelijk op welke plekken dat gebeurt. Dit helpt ook ons als regio bij het maken van ons fietsbeleid en het vaststellen waar snelfietsroutes wenselijk zijn.

De provincie telt elk jaar drie weken in september. Dit gebeurt op dezelfde plekken, zodat de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden. Op de meeste routes is een toename van het aantal fietsers te zien. Ook is er groei in het fietsverkeer te zien als er een snelfietsroute klaar is. Zo weten we dat fietsers deze snelfietsroutes daadwerkelijk goed gebruiken.

Proef met radar

Naast de tellingen met telslangen doet de provincie dit jaar een proef met fietsentellen via radar. Deze fietsenteller staat sinds eind augustus op de N839 bij Bemmel, tot oktober. Het systeem bestaat uit een zonnepaneel, accu’s en de radar zelf en is bevestigd aan een lantaarnpaal.

Fietsbeleid monitoren

De tellingen helpen de provincie en ons al regio om ons fietsbeleid te monitoren en bijstellen. De fiets is hét vervoermiddel op de korte en middellange afstand voor een leefbare, verbonden en bereikbare regio. Daarom stimuleren en faciliteren we de fiets als alternatief voor de auto. Met als doel meer mensen op de fiets dan gemiddeld, op gemiddeld langere afstanden. Dit faciliteren we met een uitgebreid fietsnetwerk en veilige, snelle fietsroutes.

Alle fietstellocaties zijn te zien op geldersverkeer.gelderland.nl/fiets2021.