Actueel

‘Dé kans om te ervaren dat we er samen echt toe doen’

  • Actueel
  • Dé kans om te ervaren dat we er samen echt toe doen
Datum: 25 januari 2023

GMR-voorzitter Hubert Bruls blikt vooruit op het regiocongres 2023

Nog 2,5 week en dan staat het te gebeuren: het tweede regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op vrijdag 10 februari in Musis, Arnhem. Het programma is bekend en intekenen voor de werksessies is mogelijk. “Het is dé kans in het jaar om de regio in al z’n diversiteit bij elkaar te zien”, zegt Hubert Bruls, die als voorzitter van de Groene Metropoolregio het congres opent.

Voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers is tijdens het regiocongres keynote spreker. Er is keuze uit maar liefst zes werksessies over krachtige samenwerkingen in de regio. Er staat een gesprek met de provinciale lijsttrekkers op het programma. En dat alles onder de noemer ‘Kracht in de regio; hoe initiatieven in de samenleving onze regio maken’. Hubert Bruls heeft er zin in. “Het is geen congres waar besluiten worden genomen”, zegt hij nadrukkelijk. “Ik hoop dat iedereen aan het einde van de dag geïnspireerd en energiek naar huis gaat. De één doet tijdens het congres nieuwe kennis op, de ander ervaart waar wij als regio met elkaar toe in staat zijn. Dat als we het samen doen, we als Groene Metropoolregio er echt toe doen.”

Kunt u een tipje van de sluier oplichten hoe we de ‘Kracht in de regio’ tijdens het congres gaan ervaren?

“De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is sociaaleconomisch de krachtigste regio van Gelderland. Onze taken zitten sterk op het ruimtelijke, economische domein. Denk aan ruimtelijke ordening, woningbouw, verduurzaming van de samenleving, recreatieve mogelijkheden, verkeers- en mobiliteitsverbindingen. Toch gaat het uiteindelijk om mensen. Verduurzamen van de samenleving lukt alleen als er een sociale beweging onder zit. Ik zeg wel eens: ‘geen ruimtelijke verandering zonder sociale verandering’.

Hubert Bruls Vooruitblik Regiocongres 2023 LI

Precies dat laten wij tijdens het congres zien. Welke sociale initiatieven er zoal zijn, wat je kunt doen om initiatieven te stimuleren en als zich vanuit de samenleving initiatieven aandienen, hoe je die kunt steunen. Daarom ook de werksessies, die stuk voor stuk krachtige voorbeelden laten zien van hoe initiatieven uit de samenleving onze regio maken.”

Als u één voorbeeld zou mogen noemen dat de kracht van de regio illustreert, wat kiest u dan?

“Zondermeer de ondertekening van de Woondeal in 2020. Met een heel aantal partijen en de Rijksoverheid hebben we iets gedaan wat geen enkele partij alleen voor elkaar had gekregen. Dat begon met brede erkenning van de enorme woonopgave in onze regio en dat je daar elkaar voor nodig hebt. Door samen op te trekken, hebben we echt het verschil gemaakt. Inmiddels zijn we toe aan Woondeal 2.0, dat zegt wel iets. Het effect van een goed voorbeeld is ook dat nu op andere terreinen sneller de motivatie voor samenwerking ontstaat. Binnen de verstedelijkingsstrategie wordt nu bijvoorbeeld ook breder gekeken dan alleen naar onze eigen regio en problematiek. Je kunt wel bouwen, maar je hebt ook goede mobiliteitsverbindingen nodig. En als je meer mensen in je gebied wilt laten wonen, dan moet je ze ook ergens laten werken. De Woondeal betekent dus veel meer dan die deal op zich. Dáár gaat het tijdens het congres ook om. We moeten niet samenwerken om het samenwerken, het moet wel iets toevoegen wat anders niet lukt.”

Op het programma staat ook een gesprek met een aantal lijsttrekkers. Past dat wel bij een congres?

“Dit jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De kracht van onze regio willen we ook graag aan al die politieke partijen laten zien, zodat ze in het coalitieprogramma straks veel behartigingswaardige woorden over onze regio schrijven. Vergeet niet dat de provincie een van onze belangrijkste partners is. Niet alleen vanwege het geld, maar ook als het gaat om het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen en het samen optrekken. Dan maakt het wel uit of je met partijen te maken hebt die daar ook voor open staan. Tijdens het debat gaan we daar zeker achter komen.”

Tot slot: waarom mag je dit regiocongres niet missen?

“Natuurlijk vanwege het programma, maar het is ook dé kans om veel verschillende mensen live te zien en spreken. Van overheidsvertegenwoordigers tot maatschappelijke partijen, economische spelers, wijkgroepen, burgerinitiatieven. Dus de hele regionale samenleving. Het regiocongres is echt anders dan de andere bijeenkomsten van de Groene Metropoolregio.”


Gerelateerd nieuws