Actueel

Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio: Onze economische potentie als regio benutten

  • Actueel
  • Blog Bestuurlijk opgaveteam Productieve regio: Onze economische potentie als regio benutten
Datum: 20 januari 2022

Monique Esselbrugge, lid bestuurlijk opgaveteam en wethouder gemeente Nijmegen, geeft een update over deze opgave. “Als regio willen we dat de economische potentie van onze regio wordt benut”

Logistiek

Onlangs spraken we in het bestuurlijke opgaveteam over het belang van logistiek voor onze regio. Hiervoor heeft de HAN samen met verschillende partners een mooi integraal position paper geschreven. “Logistiek is net als ICT iets wat we niet willen zien, maar waarvan we wel verwachten dat het werkt!”. Door de ontwikkelingen in andere sectoren zoals wonen en zorg zal er steeds meer vraag zijn naar (fijnmazige) logistiek. Om onze economische potentie in Energy en Health&Hightech, food is logistiek een cruciale factor. Er mag meer bewustzijn komen dat logistiek randvoorwaardelijk is voor het welzijn van onze inwoners en ondernemers.

Health&Hightech

John van Sambeek, Civic Entrepreneur bij de ‘The Economic Board’(TEB), vertelde wat er allemaal in onze regio gebeurt op het gebied van Health&Hightech. En dat is heel veel! TEB kan de bedrijven in onze regio toeleiden naar fondsen. Wees niet huiverig en meld interessante bedrijven bij John.

Horeca

Tot slot spraken we over de impact van Corona op onze economie. Die is enorm. Dat is zeker op onze horeca sector van toepassing. Hoe kunnen we als regio deze sector een steuntje in de rug bieden? We zijn een voucher regeling aan het verkennen. Meer hierover binnenkort.

Er is veel te doen en we zetten als 18 gemeenten gezamenlijk onze schouders er onder. Dat is niet alleen belangrijk maar ook mooi om te zien en onderdeel van te zijn.