Actueel

Hoe benutten we de kansen die logistiek biedt?

  • Actueel
  • Hoe benutten we de kansen die logistiek biedt?
Datum: 24 januari 2022

Hoe benutten we de kansen die logistiek biedt? De HAN University of Applied Sciences heeft dit uitgewerkt in een Position Paper Logistiek, in onze opdracht. De HAN geeft ons hierin diverse adviezen, die we in januari en februari 2022 bespreken met onze stakeholders.

Voor bedrijven in de logistiek biedt onze regio Arnhem-Nijmegen volop kansen, dankzij de unieke ligging tussen water, spoor en weg. Als Groene Metropoolregio willen we deze kansrijke ligging over vijf jaar versterkt hebben voor logistiek, handel en transport. Inclusief een verminderde milieubelasting en slimmer en bewuster gebruik van de ruimte. Maar hoe, en wie heeft daarbij welke rol? We hebben het Lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN University of Applied Sciences de opdracht gegeven om hierover een Position Paper Logistiek op te stellen.

Van bouwlogistiek tot onderwijs

Deze Positon Paper Logistiek geeft antwoord op onze volgende vragen: Waar liggen kansen en mogelijkheden als het om duurzame logistiek gaat? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daarop inspelen? Daarbij komen ook onderwerpen aan bod als bouwlogistiek, leefbaarheid, spoor, binnenvaart en havens, stadsdistributie, digitalisering, truckparking en duurzame brandstoffen. Wat gebeurt er al en door wie? Wat is daarbij de rol van de regio? Bovendien wordt er gekeken naar de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het imago van de logistieke sector moet een boost krijgen, zodat meer scholieren kiezen voor de logistiek.

Bespreken met stakeholders

De HAN heeft VNO-NCW, de provincie Gelderland en Logistics Valley  betrokken bij het opstellen van deze Position Paper Logistiek. De HAN geeft ons diverse adviezen in de Position Paper, die we in januari en februari 2022 bespreken met onze stakeholders. Zo hebben we de Position Paper besproken met alle collegeleden van onze 18 gemeenten, tijdens onze eerste Regio Ontmoet van dit jaar.

Zie ook: Position Paper Logistiek (pdf)