Actueel

Blog Bestuurlijk opgaveteam Ontspannen Regio 26 januari 2022

  • Actueel
  • Blog Bestuurlijk opgaveteam Ontspannen Regio 26 januari 2022
Datum: 26 januari 2022

Op 26 januari heeft het bestuurlijk opgaveteam Ontspannen regio overlegd.  

Op de agenda stonden de stand van zaken en kennismaking met de speerpuntcoördinatoren, communicatie, een advies van Ramon Barends, een vooruitblik naar de regionale agenda 2023-2025, een terugblik naar het werken in het opgaveteam en het verkennen van een voucherregeling voor de noodlijdende horeca.  

Werken aan de opgave en laten zien wat we doen
De speerpuntcoördinatoren hebben zich voorgesteld (zie ook: Speerpuntcoördinator Duurzaam Toerisme, Marleen Hegeman, stelt zich voor... (gmr.nl)  

En er is gesproken over hoe de opgave er nu voor staat. Binnenkort op deze site meer over de eerste resultaten, zoals het onderzoek naar belevingsgebieden (thematische en geografische verhaallijnen van onze regio), het groen-blauwe raamwerk en de analyse van onze binnensteden en kernen.  

Samenstelling opgaveteam 
Na de verkiezingen krijgt het opgaveteam een andere samenstelling. Reden om terug te kijken op de samenwerking de afgelopen periode. De ervaringen van dit eerste jaar werken in een opgaveteam zijn positief. Communicatie over deze opgave en al het moois wat onze Ontspannen regio te bieden heeft, is nog wel een belangrijk aandachtspunt. Het gaat dan om communicatie richting inwoners, raden en andere bestuurders. Het opgaveteam gaat hier de komende tijd extra op inzetten.
 

Regionale agenda 2023-2025 
Hoewel 2022 nog maar net begonnen is, zijn we ook bezig met de regionale agenda na 2022. Dit wordt een agenda voor meer jaren, namelijk 2023-2025. Ramon Barends heeft een advies hiervoor gemaakt. Het opgaveteam waardeert het werk dat hij daarin heeft gestoken en zal zijn advies meewegen bij het uitwerken van de agenda 2023-2025.   

Steun in de rug 
Voor onze binnensteden en kernen is levendige horeca van groot belang. Die sector is door de corona-crisis zwaar getroffen. Samen met de opgave Productieve regio, verkennen we daarom de mogelijkheden voor een voucherregeling voor deze sector, om zo een steuntje in de rug te bieden.