• Actueel
  • Aqualink ziet regionale kansen voor watergebonden bedrijven
Datum: 03 april 2024

Actueel

Aqualink ziet regionale kansen voor watergebonden bedrijven

De regio Arnhem-Nijmegen bestaat ook uit water. Veel water. Met veel bedrijvigheid, van containerschepen en cruiseboten tot havens en toeleverende bedrijven. Tijd voor een gesprek met Aqualink, dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Een gesprek over verduurzaming, technische opleidingen en bedreigingen en kansen voor watergebonden bedrijven.  

“Mijn wieg stond op het water; mijn vader was een binnenvaartschipper”, vertelt Wilie Verberck, voorzitter van Aqualink. Je kunt er niet omheen als je met hem praat: Wilie’s vuur brandt voor alles wat met water en de binnenvaart te maken heeft. “Als er maar iets van techniek en water om me heen klotst, ben ik in mijn element.” Zijn werk heeft zich dan ook altijd in of rondom de binnenvaart afgespeeld. Anno 2024 is hij voorzitter van Aqualink. Deze stichting behartigt de belangen van bedrijven in Oost-Nederland die in of aan de (binnen)scheepvaart hun boterham verdienen.  

Kennis delen

Bij Aqualink zijn ruim dertig bedrijven aangesloten. Deze bedrijven nemen deel aan verschillende netwerkactiviteiten die Aqualink organiseert. “We zorgen bovendien voor kennisontwikkeling en kennisdeling”, zegt Wilie. “Over onderwerpen als innovatie, walstroom, waterstof-aangedreven schepen en nog veel meer.”    

Sinds kort deelt Aqualink ook haar kennis met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, en omgekeerd. Wilie: “Onze organisaties vinden elkaar in het belang van regionale duurzaamheid, bereikbaarheid en economie. We kunnen elkaar dus mooi aanvullen door onze kennis uit te wisselen en onze netwerken aan elkaar te knopen.”  

Verduurzaming scheepsvaart

De ondersteuning van Aqualink betreft bedrijven in en rondom de pleziervaart, toeristische sector en de transportsector. Over die laatste vertelt Wilie: “De scheepvaart is een uitstekend vervoermiddel om grote hoeveelheden lading van A naar B te brengen. En ook al is de scheepvaart nu al veel duurzamer dan het wegtransport, de scheepvaartsector werkt eraan om nog duurzamer te worden en bijvoorbeeld CO₂ te reduceren. Aqualink deelt de kennis van aangesloten organisaties die hierin vooroplopen. En we zoeken actief naar bedrijven die zich hierin ontwikkelen, om ook hun kennis te kunnen delen.” 

Meer onderhoud van schepen in de regio

Aqualink zet zich in voor de watergebonden bedrijven in onze regio en bespreekt de economische kansen die ze ziet met overheden. Wilie: “In Nijmegen bijvoorbeeld, zijn er veel ligplaatsen voor schepen. Als de gemeente een strook van tien meter vrijhoudt rondom deze ligplaatsen, kunnen bedrijven uit de regio onderhoud aan schepen uitvoeren. Riviercruisesschepen bijvoorbeeld, gaan voor hun onderhoud en winterstop naar steden als Keulen. Simpelweg omdat er hiervoor in Oost-Nederland te weinig ruimte is aan het water. Als een gemeente als Nijmegen zorgt voor de juiste faciliteiten, kan het aantrekkelijk voor deze cruiseschepen zijn om hun onderhoud naar Nijmegen te verplaatsen. We hebben dit besproken met de gemeente Nijmegen.”  

Bedreigingen en kansen

Welke bedreigingen en kansen ziet Aqualink nog meer voor watergebonden bedrijven en de regionale economie? “Het valt mij op dat het bedrijfsleven nu vaak als milieuvervuiler wordt neergezet. Mijn wens is dat bedrijven serieuzer worden genomen en dat wordt gezien dat zij er al heel veel aan doen om te verduurzamen. Er mag ook meer aandacht en geld komen voor een gezonde, duurzame exploitatie van bedrijven. Wet- en regelgeving moet dit niet in de weg zitten, maar juist ondersteunen.” 

Als goed voorbeeld noemt Wilie de subsidie modal shift. Deze subsidie helpt bedrijven die transporteren met vrachtwagens om de overstap te maken naar de binnenvaart of het spoor. Ook ziet Wilie het voordeel in van de bedrijveninvesteringszone (BIZ). “Dat is een bedrijventerrein waar ondernemers samen investeren om hun omgeving aantrekkelijker, duurzamer en veiliger te maken.” 

En de scheepvaart zelf? “Geef de scheepvaart de ruimte om zicht te ontwikkelen en verder te verduurzamen”, pleit Wilie. “De scheepvaart krijgt nu een accijnsvrijstelling voor brandstof. De Rijksoverheid wil deze vrijstelling wellicht afschaffen, maar wij pleiten ervoor deze intact te laten. De scheepvaart investeert al veel in verduurzaming. Zo helpen enkele van onze leden bij de aanleg van zonnepanelen in de binnenvaart en pleziervaart. Afschaffing van die accijnsvrijstelling levert de scheepvaart alleen maar extra kosten op. Faciliteer de scheepvaart liever om te verduurzamen.”  

Welke kansen ziet Wilie nog meer?

“Ik zou het geweldig vinden als er een regionale, onafhankelijke ‘makelaar’ zou komen voor technische opleidingen. Vergelijkbaar met de bedrijvenmakelaars van RCT Gelderland en de logistiek makelaars en mobiliteitsmakelaars van Slim & Schoon Onderweg. Deze makelaars van Slim & Schoon Onderweg adviseren bedrijven over duurzame logistiek en duurzaam woon-werkverkeer. Ze brengen bedrijven met elkaar in contact en helpen ze zo verder. Zulke deskundige, onafhankelijke personen kunnen ook de instroom van technisch onderwijs bevorderen. We weten allemaal dat deze instroom al jaren achterloopt op de vraag naar technisch personeel. Ik zie dat er nu te veel concurrentie is tussen de verschillende technische opleidingen. Het zou helpen als de ‘opleidingsmakelaars’ juist bruggen slaan tussen de opleidingen en bedrijven. Aqualink schuift haar aangesloten bedrijven actief naar voren tijdens opleidingsdagen en bedrijvencontactdagen, maar ook ander bedrijven met technische functies mogen zich meer laten zien. Daar is een mooie taak weggelegd voor zo’n opleidingsmakelaar.” 

Enthousiast en ambitieus

Aqualink voert vele gesprekken om het belang van de scheepvaart en de toeleverende bedrijven te behartigen. Daar stopt Wilie veel energie en tijd in; veel gebeurt achter de schermen. Daarom de vraag aan Wilie waar hij het trotst op is. Na even nadenken zegt hij: “Dat Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie Gelderland, ons laatst een compliment gaf en wij als Aqualink gehoord worden. Ze zei: ‘Jullie zijn goed bezig.’ Daarmee doelde ze op onze gesprekken met gemeente Nijmegen over de ontwikkeling van watergebonden locaties. Het is fijn om te merken dat we steeds beter gehoord en opgemerkt worden. Dat maakt ons enthousiast en ambitieus om met ons werk door te blijven gaan.” 


Gerelateerd nieuws