Werkwijze

  • RES
  • Werkwijze

De RES is van, voor en door de regio. Dit komt tot uiting in de manier waarop we samenwerken op regioniveau. 

De deelnemende overheden aan de RES zijn de bestuurlijk opdrachtgever van de RES.

De RES is onderdeel van de opgave Circulaire Regio van de Groene Metropoolregio. De opgavemanager Circulaire regio, Michiel Hustinx, is de ambtelijk opdrachtgever van de RES. De (dagelijks) bestuurlijk opdrachtgever van de RES is Dimitri Horsthuis-Tangelder.

Het regionaal projectteam RES faciliteert de regionale samenwerking op proces en inhoud. Dit team is ondergebracht in de organisatie van de Groene Metropoolregio en wordt geleid door de procesregisseur RES, Lenny Putman.

 

Michiel Hustinx

Opgave manager Circulaire Regio

Dimitri Horsthuis-Tangelder

Bestuurlijk Opdrachtgever RES

Ine

Ine van den Hurk

Procesregisseur RES

Ambtelijke samenwerking

Samenwerking op regionale opgave in werkgroepen en projectgroepen.  

Op regioniveau werken de ambtenaren van overheden aan de RES in werkgroepen en projectgroepen. Daardoor kunnen we taken slim verdelen en houden we de vaart erin. De groepen werken vraagstukken uit of bereiden een vraagstuk voor. De groepen zijn samengesteld op basis van expertise. Ze worden geleid en ondersteund door een lid van het regionaal projectteam RES.  

Samen afstemmen en sturing geven aan de RES in het Ambtelijk Platform Circulaire Regio.  

Het Ambtelijk Platform Circulaire Regio bereidt het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio voor. Het Ambtelijk Platform bestaat uit ambtenaren van alle 16 deelnemende gemeenten. Ook sluit de ambtenaar van de provincie en een vertegenwoordiger van de netbeheerder aan. De RES-procesregisseur zit het Ambtelijk Platform voor op de RES onderwerpen.  

RES Tegels Community Of Practice3

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijk Platform Circulaire Regio  

De bestuurlijke afstemming vindt plaats in het Bestuurlijke Platform Circulaire Regio. Het bestuurlijk platform bestaat uit de RES-wethouders van de 16 gemeenten, de gedeputeerde, een waterschapbestuurder en een bestuurlijk vertegenwoordiger van de netbeheerder. Naast bestuurlijke afstemming, bepaalt het bestuurlijk platform of stukken, zoals een concept NRD of een concept RES, kunnen worden doorgeleid voor besluitvorming naar de colleges of dagelijks besturen van deelnemende gemeenten, provincie en waterschappen. Besluitvorming over voorstellen vindt altijd plaats door deelnemende overheden op de voor hen gebruikelijke wijze.

Dimitri Horsthuis-Tangelder, zit het Bestuurlijk Platform Circulaire Regio voor op de RES-onderwerpen.  

RES Tegels Aanpak En Besluitvorming