Hoe kan ik meedoen aan de RES?

  • RES
  • Hoe kan ik meedoen aan de RES?

We schakelen om naar een systeem van duurzaam opgewekte energie. Dit verandert onze leefomgeving en vraagt een omschakeling van iedereen: inwoners, bedrijven en organisaties. De RES is van, voor én door de regio.   

Je kunt meedoen op verschillende manieren: 

Zelf doen

Energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Daarom is het verminderen van je energieverbruik de eerste stap. Het energieloket helpt jou met energiezuinig wonen en thuis energie opwekken. 

RES Tegels Signalen Omgeving

Samen doen

Steeds meer inwoners van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn actief lid van een lokale energiecoöperatie. Zo praten en investeren zij mee in de opwek van grootschalige energie via zon of wind in de eigen leefomgeving. Wil jij dat ook? Kijk dan op Burgers Geven Energie en ontdek welke energiecoöperatie bij jou in de buurt actief is.

Ook zijn er allerlei mogelijkheden voor collectieve inkoop en andere duurzaamheidsinitiatieven die georganiseerd worden door buurtplatformen, stichtingen en lokale verenigingen. Check bij jouw gemeente wat er al in jouw buurt georganiseerd wordt, of start zelf een initiatief.   

Lokaal meedoen

Duurzame energie projecten worden lokaal georganiseerd. Dat betekent dat jouw gemeente het voortouw neemt om deze te organiseren en het eerste aanspreekpunt is. Denk bijvoorbeeld aan manieren om huizen op andere wijze te verwarmen. Jouw gemeente heeft een Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat hoe buurten en kernen ‘van het gas af’ gaan en hoe inwoners daarbij worden betrokken. Deze is te vinden op de website van jouw gemeente.  

Naast al lopende projecten, zijn in de RES zoekgebieden aangewezen die als kansrijk worden gezien voor nieuwe windmolens of zonneparken. Het proces om te bekijken of een zoekgebied ook daadwerkelijk een concrete locatie voor zon of windenergie kan worden, gebeurt lokaal. Waar zoekgebieden ‘grensoverschrijdend’ zijn, werken gemeenten samen. Omdat alles maatwerk is, verloopt de participatie van inwoners voor alle zoekgebieden anders. De gemeente of een initiatiefnemer informeert je hierover.   

RES Tegels Expertpool

Regionaal meedoen

Op regionaal niveau werken de overheden en de netbeheerder samen aan de voortgang van de RES. Dit doen we samen met regionaal georganiseerde partijen die namens hun achterban meepraten.   

RES Tegels Laatste Stand Van Zaken (1)

JongRES: speciaal voor jongeren t/m 35 jaar 

Over het algemeen zijn jongeren positief over duurzame energie. Daarom is er landelijk een jongerenorganisatie voor de RES actief. JongRES zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). JongRES heeft een kernteam in Arnhem-Nijmegen. Ben jij jong en enthousiast? Meld je dan bij JongRES door een mailtje te sturen naar arnhem-nijmegen@jongresnederland.nl!

Res Tegels Jongeren