Projecten

Stimuleren ondernemerschap in het mkb

  • Projecten
  • Stimuleren ondernemerschap in het mkb

Een ondernemer heeft in iedere fase van het ondernemerschap andere behoeften en vragen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil ondernemers in deze fases ondersteunen om zo de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Het mkb heeft een enorme innovatiekracht, verbetert de regionale aantrekkelijkheid en zorgt bovendien voor een brede welvaart en werkgelegenheid onder inwoners. Ondanks deze sleutelrol in onze economie, krijgen ondernemers in iedere fase te maken met uitdagingen. De Groene Metropoolregio helpt het mkb hiermee.

Onze missie:

"Voor iedere levensfase van een mkb’er in de regio programma’s inventariseren, verbinden, ontwikkelen en ontsluiten"

Betere dienstverlening voor mkb'ers

De GMR faciliteert een traject om de dienstverlening voor mkb’ers in de regio te verbeteren. Hierbij werken we in twee sporen: onderzoek en actie.

Er zijn in dit traject inmiddels vier bijeenkomsten geweest, waaraan de HAN, Startclub Arnhem, The Economic Board, OostNL, Startup Nijmegen, RVN@, VNO-NCW, KVK, provincie Gelderland en de betrokken gemeenten deelnemen. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn mooie concrete stappen gezet in zowel het onderzoek als het actie spoor.

Bij het onderzoek spoor kreeg de HAN breed draagvlak en commitment voor het indienen van een RAAK aanvraag voor onderzoek naar onder andere de (niet latente) vraag en de behoefte van de mkb’er in de regio. Een RAAK subsidie wordt verstrekt voor tweejarig onderzoek van hogescholen samen met de publieke sector.

Bij het actie spoor werd onder leiding van de KVK gewerkt aan het inzichtelijk maken en finetunen van gericht doorverbinden van ondernemers naar het juiste loket. Dit moet uiteindelijk leiden tot een ‘no wrong door’-systeem, waarbij ondernemers met vragen altijd op de juiste plek terecht komen. Komende tijd vinden er maandelijks bijeenkomsten plaats om beide sporen verder uit te werken.Gerelateerde opgaven