Kennisbank

Woo (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Neem contact met ons op om een verzoek in te dienen.

Wij publiceren de Woo verzoeken en de genomen besluiten. Hieronder vindt u het overzicht.