• Kennisbank
  • Bestuursakkoord en Investeringsagenda

Kennisbank

Bestuursakkoord & Investeringsagenda

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en The Economic Board hebben een Bestuursakkoord 2022-2032 en een Investeringsagenda Regio Arnhem-Nijmegen ondertekend. Het is de basis voor langdurig commitment (tien jaar) aan de gezamenlijke ambities om de regio te versterken.
Dit bestuursakkoord vervangt het akkoord dat de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland in 2017 hebben ondertekend.

Bestuursakkoord 2022-2032

De Investeringsagenda geeft een overzicht van de bijdragen die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board willen doen in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook zijn de investeringen van andere partijen in deze investeringsagenda inzichtelijk gemaakt.

Investeringsagenda 2022