Actueel

Zoeken naar balans verstedelijking en prettige leefomgeving

  • Actueel
  • Zoeken naar balans verstedelijking en prettige leefomgeving
Datum: 27 mei 2021

De opgave Ontspannen regio vormt een belangrijke schakel in het realiseren van onze visie: het in balans brengen van groei in verstedelijking en mobiliteit aan de ene kant en een prettige leefomgeving aan de andere kant. In de opgave Ontspannen regio gaat het juist om dat prettige en ontspannen leefklimaat. Daarom maken we, in afwachting van de besluitvorming van gemeenten, alvast een begin met de acties uit de regionale agenda.

We hebben een offerte-uitvraag gedaan voor de eerste fase van het maken van een toeristisch profiel op basis van belevingsgebieden (uitwerking van verschillende, elkaar versterkende thematische en geografische verhaallijnen). Ook gaat een externe partij aan de slag met een eerste stap voor het plan van aanpak voor wandel- en fietsroutes. We doen dit met al beschikbare middelen van provincie en gemeenten.

Daarnaast werken we, vaak samen met de provincie, aan opdrachten en plannen van aanpak voor de verschillende acties in de agenda. Bijvoorbeeld voor de analyse van bruisende binnensteden en krachtige kernen en het groen-blauwe raamwerk (een kaart met het bestaande erfgoed, natuur- en landschapszones en de mogelijkheden voor uitbreiding en versterking daarvan). Zo zorgen we ervoor dat we, bij positieve besluitvorming, in 2022 snel uit de startblokken kunnen en resultaat kunnen boeken.